Delat ordförandeskap i StFF:s kommittéer

Stockholms FF:s ordförande Lars Ekholmer och distriktschefen Andrea Möllerberg införde 2021 delat ordförandeskap i tre av förbundets åtta kommittéer. Ett val främst för att avlasta och skapa flexibilitet men också ur ett jämställdhetsperspektiv.

Även om en av StFF:s prioriterade strategimål är ökad jämställdhet är inte det den största anledningen till inriktningen mot delat ordförandeskap. Rollen som ordförande i ett så stort specialdistriktsförbund som Stockholms FF en betungande och ansvarsfull uppgift. Då åtagandet är ideellt kan uppdraget ibland kännas övermäktigt.

För att motverka detta har rekryteringskommittén (Lars och Andrea) gjort en riktningsförändring för att underlätta jobbet som kommittéordförande. Det är inte bara för de ovanstående skälen som förändringen har gjorts, en annan är också vid representation. I många fall kan det verka nedprioriterat att träffa den vice ordföranden även fast det är den personen som har kunskapen i den fråga som ska behandlas. Med delat ansvar motverkas en sådan känsla.

Det finns dock inte något utstakat mål om att alla kommittéer ska ha samma uppdelning utan som ett alternativ för att få en kommitté att fungera på bästa sätt. Det är viktigt att de som har ansvaret tillsammans ska kunna verka ihop. En förutsättning som gör att det inte behöver vara en man och kvinna som delar på ordförandeskapet.

För närvarande har StFF 63 procent män med ordförandeklubban. Strävan över tid är 50-50, men fördelningen 60-40 åt något håll under vissa år är en rimlig målsättning. Med fler kvinnor som vill medverka och ta ansvar är kvotering i dagsläget inte aktuellt.

Allt är i guld och gröna skogar med två personer som basar. Risken finns att det kan bli en otydlighet i ledarskapet, så den största utmaningen är att hitta personkemi och ett samarbetsklimat som fungerar mellan de två.

Domarkommitténs ordförande Suhel Yousef är hittills väldigt positiv med att dela åtagandet med Per Lindström.

– Det fungerar väldigt bra! Jag och Pelle hade en tydlig bild med vad vi ville jobba med och var våra egna styrkor ligger vilket gjorde att fördelningen av ansvarsområden kom helt naturligt. 

– Detta gör att vi kan lägga ner största delen av vårt fokus på de saker vi är bäst på och sen samarbetar vi över gränserna och hjälper varandra.

– Vi pratar så ofta att jag blir orolig för Pelle när jag inte hört från honom på ett dygn. 

Delat ordförandeskap är inget som kommer att bli obligatoriskt utan ska ses som ett alternativ för att få kommittéer att fungera på bästa möjliga sätt där det finns rätt förutsättningar för att genomföra det.

* Efter artikeln skrevs har en ordförande där det var delat ordförandeskap slängt in handduken. För närvarande finns två kommittéer med delat ordförandeskap.