Djurgården bjuder in till fortbildning

Innan pandemin slog till startade StFF en kvalitativ och effektiv fortbildning i ett tidsmässigt mindre och lättillgängligt format i samarbete med AIK, BP, Djurgården och Hammarby. Det blev succé när AIK som första klubb, stod värd för det första tillfället. Djurgården bjuder nu in till den andra fortbildning för barn- och ungdomstränare som äger rum den 16 februari på Bosön.

Dessa fyra fortbildningskvällar har som syfte och mål att erbjuda Stockholmsföreningarnas barn- och ungdomstränare ett forum för kompetensutveckling, inspiration och nätverkande, att erbjuda en kvalitativ och effektiv fortbildning i ett tidsmässigt mindre och lättillgängligt format, att utbildningskvällarna ska leda till bättre verksamhet i träning och zooma in specifikt på tränar- och instruktörskapet.

Kvällen kommer delas in i två delar och innefatta en teoretisk genomgång samt en praktisk del där instruktörer från DIF kommer bedriva träningar för observation. Under praktikpasset kommer ledarna kunna välja mellan två övningsgrupper från olika utbildningsfaser. 

TID OCH PLATS

16 februari kl. 17.30 - 21.00 på Bosön, aulan och Vinnarhallen

MÅLGRUPP

Flick- och pojktränare i S:t Eriks-Cupens alla åldersklasser

PROGRAM

17.30-18.00  Kaffe och smörgås

TEORI – AULAN BOSÖN - 18.00-19.15
18.00-18.10  Inledning med Christian Gentile
18.10-18.30  Ledarskap och inlärning (del av spelarutbildning)
18.40-19.15  Djurgårdens metodik och träningsplanering för föreningens lag i traditionell verksamhet

19.15-19.30  Förflyttning till Vinnarhallen

19.30-20.45  PRAKTIK - VINNARHALLEN

20.45-21.00  Avslutning

Upplägget kan komma att förändras med anledning av covid-19. Vaccinationsbevis kommer att kontrolleras.

SYFTE

Att visa exempel på träningsplaneringar och övningar samt DIF Ungdoms sätt att tänka kring planering av träning och innehåll i träning.

MÅL

Att tränarna lämnar Vinnarhallen med inspiration och förståelse för hur DIF Ungdom arbetar med träningsplanering och hur föreningen sorterar sin metodik och ledarskap/inlärning.

Djurgården hoppas inspirera alla deltagande tränare oavsett vilken ålder eller nivå de har på sina lag, eller om det är pojkar eller flickor. Vidare hoppas föreningen kunna bidra till konkreta idéer som deltagarna kan ta med till sina lag eller klubbar, eller väcka tankar som kanske leder till utveckling av lag- eller klubbverksamhet över tid.

FRÅN DJURGÅRDEN FOTBOLL DELTAR

Christian Gentile, Akademichef Pojk
Alexander Gumm, Sportsligt ansvarig 6-9 år
Adam Stevens, Sportchef DIF ungdom 10-19 år
Samt fyra akademitränare

Kvällen är kostnadsfri, men antal platser är begränsade så först-till-kvarn-principen tillämpas.

Se och läs mer om AIK:s utbildning 2019

Vid eventuella frågor, kontakta: