Ungdomsfonden öppnar för ansökningar

Efter lite justeringar i ansökningsförfarandet och föreskrifterna går det att söka medel från StFF:s ungdomsfond under perioden 15 februari - 31 mars.

Justeringarna i ansökningsprocessen har gjorts för att få en bättre överblick över de ansökningar som kommer in och därmed ges en bättre möjlighet att fördela de medel fonden tillhandahåller.

Syftet med fonden är att barn ska kunna dela gemenskapen med sina kamrater i fotbollsföreningen på fritiden, oavsett social situation.

Exempel på beviljade ansökningar är:

  • träningssavgifter
  • träningskläder
  • övriga aktiviteter i fotbollsföreningen.

Bidragen delas alltid ut med hänsyn till barnets bästa.

Fondens ändamål är:

  • att lämna individuellt ekonomiskt stöd till barn och ungdomar som deltar i Stockholms Fotbollförbunds medlemsföreningars aktiviteter.
  • att bidraget lämnas ut till och med det år individen fyller 18 år.
  • att bidraget får högst vara 1500 kronor per ansökan

För att kunna ta del av fondens medel ska den sökande fylla i en blankett och ange vad pengarna ska användas till. Det går bra att ansöka om pengar till träningskläder, cupavgifter eller andra kostnader förknippade med fotbollen.

Numera går det att fylla i blanketten direkt på webben, efter en påskrift av målsman scannar man i blanketten och mejlar in den. Det går även att skicka blanketten till Stockholms Fotbollförbund per brev.

Ungdomsfonden tar emot ansökningar under perioden 15 februari – 31 mars 2022

Föreskrifter för Stockholms Fotbollförbunds ungdomsfond