Samsyn i Sundbybergs Idrottsallians

Trångt och svårbyggt, men välvilligt inställda politiker. I Sundbyberg finns en samsyn kring idrottens betydelse som har brett stöd i fullmäktige. Ändå är behovet av anläggningar stort.

– Att det saknas en tydlig majoritet i stadshuset ställer till det. Men vi jobbar samlat med idrottens utmaningar i Sundbyberg, säger Jan Kihl.

Om Sundbyberg vore en egen stat skulle den hamna på plats elva i en lista över världens mest tätbefolkade länder. Med sina nio kvadratkilometer och cirka 53 000 invånare är kommunen inte bara Sveriges minsta till ytan. Ekvationen ger till handa att det är ont om utrymme.

– Ändå är en fjärdedel av kommunen skog, så där det är bebyggelse är det trångt. Befolkningsökningen har dessutom varit väldigt stor de senaste åren, säger Jan Kihl, sekreterare i Sundbybergs Idrottsallians och ordförande i Sundbybergs IK.

Intresseorganisationen Sundbybergs Idrottsallians representerar cirka tio av kommunens föreningar, där utöver fotboll bland annat ishockey, friidrott och curling finns med. I alliansen diskuteras och analyseras vilka behov de olika idrotterna i kommunen har. Organisationen fungerar som ett kunskapsforum där föreningarna ger och tar av varandra, men och som en inforemell lobbygrupp som för samtal och försöker påverka politikerna i kommunen att tillgodose idrottens behov. Principen är enkel och demokratisk, oavsett storlek har varje förening en röst. För en stor klubb som Sundbybergs IK med 4 000 medlemmar handlar det om att visa lyhördhet och vara solidarisk med de övriga.

– Från fotbollens sida har vi inget att tjäna på att gå vår egen väg och enbart kräva fler fotbollssplaner. Vi måste samarbeta och prioritera efter de behov som finns. Därför försöker vi hela tiden hitta smarta lösningar. Exempelvis skulle en ny idrottshall tillfredsställa en större del av föreningslivets behov mer än en ny konstgräsplan. Även om vi självklart skulle vilja ha bägge delarna, säger Morthen Holmberg, ordförande i Sundbybergs IK:s fotbollssektion.

Med tiden har Sundbybergs idrottsallians lärt sig att kanalisera frågorna på rätt nivå. När Jan Kihl tog plats i organisationen år 2005 handlade mötena mest om städning av omklädningsrum och dylikt. Men tre år senare skedde ett genombrott.

– Då fick vi en bra kontakt med kommunpolitikerna som bjöd in oss. Det var valår 2010, så kanske handlade det om valfläsk. Sedan dess har vi haft en bra kontakt med fullmäktige, som vi upplever är välvilligt inställda till idrotten och föreningslivet, säger Jan Kihl.

Liksom i många andra kommuner runt om i Stockholm har Sundbyberg ett antal ”bortglömda” idrottsytor. Bland annat några grusplaner som står öde eller som används som uppsamlingsplats för kommunal utrustning. Som ett exempel på en smart lösning bjöd Jan Kihl för en tid sedan med två av kommunalråden på promenad förbi en sådan grusyta. Det har resulterat i en ny konstgräsplan.

– En sådan lösning blir bingo för alla. Vi kan flytta våra knattelag dit, samtidigt som det frigör yta på Sundbybergs IP för de äldre lagen. Skulle vi kunna lägga konstgräs på fler av dessa ytor så kan vi också ta emot fler barn. I några av de yngre kullarna får vi säga nej till fler spelare då vi helt enkelt inte har plats, säger Morthen Holmberg.

Men ett par mindre konstgräsplaner är knappast lösningen för föreningslivet i kommunen på längre sikt. Sundbybergs idrottsallians har tagit fram fyra prioriterade områden för utveckling av den lokala idrotten:

 • Isytor i form av en ishall, med en eller flera isytor
 • Fotboll året om
 • En ny fullstor sporthall
 • Utveckling av Ursviks motionsområde

Kommunens idé har istället varit att möta behoven genom att bygga en stor multihall där Sundbybergs IP ligger idag. Men när kostnadskalkylen skenat iväg från 550 till 780 miljoner kronor har politikerna fått kalla fötter. Med multihallen i malpåse hoppas Sundbybergs IK att Örvallen i norra delen av kommunen uppgraderas till ett nytt idrottscentrum.

– Det är ett utmärkt ställe. Redan nu finns där fotboll, nationalarena för baseball, padel, tennishall. Men tydligen är marken lite sank och svår att bygga på. Det riskerar att bli översvämningar vid kraftiga regn eftersom ytan är så lågt belägen. Dessutom måste frågan om uppvärmning av planen via spillvärme lösas innan bygget kan börja, säger Jan Kihl.

Tanken är att detaljarbetet för ”nya Örvallen” ska starta i höst. Därefter är en rimlig gissning att det tar mellan två och tre år att tröska igenom utredningar och överklaganden innan själva bygget kan börja. Ett nytt idrottscentrum är därför realistiskt tidigast 2026.

– Mitt intryck är att kommunpolitikerna är måna om idrotten. Men i och med att det inte finns en klar majoritet i kommunhuset, så blir den politiska situationen rörig. De tre partier (S+C+L) som styr ska inte bara komma överens sinsemellan, de måste hela tiden söka stöd för sina förslag från något av oppositionspartierna. Det gör att någon annan satsning ofta kommer i vägen för idrotten, säger Jan Kihl.

Drömscenariet för föreningslivet i kommunen vore att både Örvallen uppgraderas och att multihallen byggs där Sundbybergs IP ligger idag. Men även stadsdelen Ursvik skulle behöva ytterligare en fullstor fotbollsplan och en ny sporthall. Fram till höstens val fortsätter därför Sundbybergs idrottsallians sitt påverkansarbete via debatter och kvartalsmöten. På nationaldagen anordnas en stor manifestation, där kommunens samlade föreningsliv visar upp sig för inbjudna politiker och allmänhet.

– Jag är luttrad efter alla år. De jag kämpade för i början har hunnit få barn och nu får man kämpa för de i stället. Trots att kommunen vuxit enormt har det bara byggts en enda sporthall de senaste 20 åren, i Brotorp, säger Jan Kihl.

Morthen Holmberg tror att Sundbybergs situation på anläggningssidan knappast är unik i förhållande till grannkommunernas. Hela Stockholm lider av växtvärk och kampen om de lediga ytor som finns kvar hårdnar när befolkningen ökar.

– Det här är ett Stockholmsfenomen. När det byggs bostäder, behövs det skolor, service och så vidare. På landsorten är det mest en fråga om pengar i form av inveseringskostnader för nya anläggningar. Där finns det oftast gott om yta. Här finns alltid två aspekter att ta hänsyn till, kostnaden och vilken yta som det är möjligt att bygga på. Det gör det hela svårare.

TIPS TILL ANDRA FÖRENINGAR

 • Var medveten om att processerna är långa. Från förslag till färdig anläggning tar det många gånger flera år.
 • Lär av andra kommuner där idrotten redan organiserat sig och vet hur man kan arbete med frågan.
 • Se bortom fotbollen. Ingen lyssnar på en enskild idrott. Var objektiv och se alla idrotters behov.
 • Satsa på anläggningar som ger nytta för många, exmpelvis idrottshallar som ger plats åt flera idrotter samt skolidrotten.
 • Ta kontakt med politikerna tidigt så att ni bidrar med kunskap om en anläggnings ska byggas. Vilket golv är exempelvis bäst för så många idrotter som möjligt?
 • Skapa dialog och samsyn mellan föreningarna.
 • Visa politikerna att frågan engagerar många. En allians med flera idrottsföreningar samlar en stor del av valmanskåren.
 • Kanalisera frågorna rätt – utbilda folk att vända sig till rätt instans.

Läs om Sickla IF:s påverkansarbete – "En folkomröstning är den sista demokratiska utvägen"

Text: Juan Martinez/Oiga
Fotomontage: StFF