"En folkomröstning är den sista demokratiska utvägen"

Planbristen inom Stockholmsfotbollen är skriande. Ett av de områden som har störst behov av idrottsytor är Nacka. Där vill två engagerade föräldrar via folkomröstning vinna gehör för en ny idrottspark i Sickla. Men kommunen vill hellre sälja ut marken.

– I förlängningen handlar det om mycket mer än fotbollsplaner och idrott. Det handlar om vilken typ av samhälle vi vill ha i framtiden och att lämna plats för aktivitet i en modern och öppen stad, säger Anna Rindefjell, en av initiativtagarna till begäran om folkomröstningen.

På knappt 20 år beräknas Nackas befolkning öka från dagens drygt 106 000 invånare till nästan 160 000. Redan nu är bristen på fotbollsplaner stor i kommunen och när staden förtätas blir kampen om rätten till organiserad idrott än hårdare.

I Sickla är behovet av fler idrottsytor kanske allra störst. Den lokala föreningen Sickla IF har vuxit mycket de senaste åren och är idag med nästan 1 000 spelare och drygt 120 ledare en av landets största föreningar.

– Vår hemmaplan är en 7 mot 7-plan. Det innebär att våra lag måste spridas ut till andra planer runtom i kommunen, vilket i sin tur leder till att andra föreningar får sämre förutsättningar. Det blir en negativ spiral, säger Ulrica Schwarz, som förutom förälder och tränare också är ledamot av Sickla IF:s styrelse.

Bristen på idrottsyta i Nacka har under flera års tid varit en het fråga. Inte bara fotbollen är drabbad. När aktionsgruppen Rädda Nackidrotten drog i gång år 2019 och bland annat genomförde en manifestation utanför Nacka stadshus var det hela Nackaidrotten som samlades, bland annat tennis, ishockey, innebandy, basket, gymnastik och handboll

– Då skapades idén om Sickla Idrottspark. Jag och Anna är engagerade i fotbollen, men brinner för att alla barn ska ha närhet till sin föreningsidrott, men också att spontanidrotten, allmänheten och skolelever ska ha tillgång till aktivitetsytor. Det här berör många, säger Ulrica Schwarz.

För Sickla IF och de andra föreningarna i området finns i princip en enda tänkbar yta för bygget av Sickla Idrottspark. Sydvästra Plania ligger mellan två grundskolor med plats för cirka 1 200 elever. I närområdet finns också tre gymnasieskolor. Marken är åtråvärd också för bostäder, vilket är vad kommunen helst skulle vilja se på platsen eftersom det gör det möjligt att sälja marken. I fjol beslutade Nacka kommun att utlysa en markanvisningstävling för att sälja Sydvästa Plania. För Rädda Nackaidrotten återstod då endast en utväg.

– En folkomröstning är den sista demokratiska utvägen. Det är inget vi egentligen önskar, men vi behöver bygga opinion. Markförsäljning är en kortsiktig ekonomisk lösning. Att sälja ut kommande generationers publika yta och den sista möjliga platsen för idrott i Sicklaområdet är oansvarigt och oåterkalleligt, säger Anna Rindefjell.

Sickla IF:s Ulrica Schwarz och Anna Rindefjell. Foto: J.Wulff/privatbild

Hittills har kommunen ställt sig njugg till förslaget om Sickla idr

ottspark, där utöver en ny 11v11-plan även boule, klättring, parkour, skejtpark, lekplats, löparbanor samt en ungdomsgård ska rymmas. I stället hänvisar de styrande politikerna till att det planeras två fullstora planer vid Källtorp bredvid Hellasgården, mellan Sickla och Älta. Något Ulrica Schwarz och Anna Rindefjell inte tror är en realistisk lösning.

– Vi är visserligen tacksamma för alla initiativ till att skapa ny idrottsytor, men att satsa alla sina kort på den här platsen känns inte bra. Det är inte ens säkert att det går att bygga där. Platsen är en kulturmiljö av riksintresse och det finns strandskydd och en naturinventering av skyddsvärda arter att ta hänsyn till. Och det är ingen lösning för Sicklas yngre fotbollsspelande barn. För dem som bor i exempelvis Kvarnholmen blir det en resa på sju kilometer. En sträcka man knappast cyklar om man är liten, säger Ulrica Schwarz. Det missar hela poängen med närhetsprincipen och att också skolorna vill kunna utnyttja planerna för sin verksamhet.

För att få till en folkomröstning krävs namnunderskrifter av minst tio procent av kommunens röstberättigade invånare. Vid de två första tillfällena då aktionsgruppen var ute med namnlistor, skrev flera hundra Nackabor under petitionen för folkomröstning.

– Vi räknade till en och en halv underskrift i minuten, vilket vi är jättenöjda med. Strategin bygger på att vi är exponentiella. Det blir tufft att samla alla underskrifter själva, men ju fler som hjälper till desto lättare kommer det gå, säger Anna Rindefjell. 

Formellt har man sex månader på sig att få in namnunderskrifterna men eftersom kommunen parallellt jobbar på att sälja marken gäller det att hålla högt tempo. Förhoppningen är att folkomröstningen ska kunna hållas i samband med riksdags- och kommunalvalet i september.

– Vi vill verkligen poängtera att det handlar om en mycket större fråga än att en enskild fotbollsklubb gnäller över för få planer. Det börjar ofta med en förälder som undrar över varför träningstiderna är så dåliga eller varför ytan är så liten. Sedan blir man varse att det är ett strukturellt problem, säger Anna Rindefjell.

Nacka kommun har drivits av en borgerlig majoritet under många mandatperioder i rad. Men Anna Rindefjell och Ulrica Schwarz är noga med att poängtera att såväl Rädda Nackaidrotten som folkomröstningen är politiskt obundna initiativ.

– Det här går bortom partigränser. Det är en fråga för hela landet. Vilket samhälle vill vi bygga för framtiden? Säljer vi bort all dyr mark, där folk bor för att bygga fler bostäder så förlorarar vi närheten till idrotts- och fritidsanläggningar. Då slutar folk att röra på sig, eller så blir det ett fasligt bilkörande. Inget av dessa alternativ är särskilt bra, säger Ulrica Schwarz.

FAKTA

  • I Nacka kommun bor det drygt 106 000 invånare.
  • Antalet fullstora planer uppgår till knappt 18.
  • Det går 6 000 invånare per 11 mot 11-plan.
  • Nacka hamnar därmed på plats 284 av landets 290 kommuner när det gäller antal invånare per plan.

Sex tips från Anna Rindefjell och Ulrica Schwarz

  1. Bygg nätverk! Få momentum av att samverka med andra som bryr sig om frågan och få in olika kompetenser som behövs.
  2. Läs på och fråga de som varit med förut. Sätt dig in i alla intressenters situationen och skriv en ”Frågor och Svar” för att förekomma frågeställningar.
  3. Var konstruktiv. Sök dialog och lösningar, inte problem och skiljaktigheter.
  4. Välj era strider, använd energin och kraften där den gör störst skillnad.
  5. Växeldra! Ett ideellt engagemang måste kunna variera med andra krav i vardagen.
  6. Skapa en hemsida där all information samlas. Driv alla hit!

Text:  Juan Martinez
Bildmontage: StFF