"Det viktigaste är att sysselsätta barn"

I Sollentuna finns en av Stockholms få permanenta fotbollshallar. För lokala Sollentuna FK är anläggningen en förutsättning för att kunna vara en av landets största föreningar.

– Visst skulle vi önskat lite mer kringyta, café och kansli, men vi fick ändå det vi ville, säger Mikael Thorstensson, sportchef.

Mikael Thorstensson, sportchef Sollentuna FK. Foto: Sollentuna FK

Ett par mil norr om Stockholm finns en av Sveriges största fotbollsföreningar. Sollentuna FK bildades 2012 genom en sammanslagning av två klubbar och har idag 3 300 spelare och 800 ledare. Föreningen driver i princip all fotboll i kommunen, förutom i norr där Rotebro IS huserar.

Tanken på en hall i Norrviken föddes för cirka ett årtionde sedan. Till en början var idén att det skulle investeras i ett så kallat övertryckstält av den typen som Djurgården sätter upp vintertid på Hjorthagens IP. Men efter en tids utredning stod det klart att kommunen föredrog en permanent byggnad.

– Även om investeringskostnaden var större så var det ett klokt beslut. Det är mer hållbart och kostnadseffektivt med en fast byggnad. Självklart skulle vi önskat lite kringytor, men vi har ändå fått det viktigaste, en fullstor plan som är spelbar året runt, säger Mikael Thorstensson.

Det var på håret att fotbollshallen kunde byggas. Förutom ett par hushåll som klagade på framför allt det estetiska, ligger anläggningen så nära tågspåren att ”man kan röra den med handen från Arlanda express”. Dessutom är marken sank i södra delen av området och i öster finns sjön Norrviken.

– Vi fick vara med och påverka bygget från start. Tidigt insåg vi att vi skulle fokusera på själva hallen och skippa alla tankar på nya omklädningsrum och fik. Men hallen är funktionell och modern på flera sätt. Den är ljuddämpad, till skillnad från Vinnarhallen på Bosön, uppvärmning och ventilation är energieffektiv och på en minut kan vi dela av planen med skiljeväggar så att flera lag lätt kan samsas om ytan. Den är så bra att alla våra lag kan träna där, säger Mikael Thorstensson.

Kostnaden för bygget har beräknats till cirka 50 miljoner kronor, enligt Mikael Thorstensson. Då får spelare, ledare och föräldrar dock hålla till godo med en ojämn parkeringsyta utanför och ett par låga halvsekelsgamla trälängor där toaletter och omklädningsrum finns.

– Att bygga hallen var ändå ett modigt beslut av politikerna. Det fanns grannar som hade synpunkter, så är det ju alltid. Men politikerna lyssnade och konstaterade att nyttan var betydligt större än att ett par hushåll tyckte att det skulle bli fult och för högt, säger Mikael Thorstensson.

Som dåvarande klubbchef och nyutnämnd sportchef har få varit så involverad i tillkomsten av fotbollshallen i Norrviken som han. Från föreningens sida har strategin varit att möta sin motpart på rätt nivå inom kommunen. Mikael Thorstensson har därför främst haft kontakt med tjänstemännen, medan Sollentuna FK:s styrelse skött samtalen med de folkvalda.

– Den uppdelningen har fungerat bra. Mycket är personrelaterat och jag har väl avverkat ett antal kultur- och fritidschefer. Jag uppfattas nog som en blandning mellan en jobbig jävel och en som man lyssnar på, men jag är nöjd med samarbetet. Kommunen har haft samma styre under lång tid och det har skapat kontinuitet, säger Mikael Thorstensson och fortsätter:

– Enda missnöjet vi har är att vi betalar mer per timme än andra idrotter som nyttjar exempelvis kommunens sporthallar och som dessutom har högre driftskostnad. Det där kan jag inte förstå och vi skulle vilja ha en nolltaxa.

Dialogen med är andra idrotter är svag. En teori är att Sollentuna valt att bygga isär idrotterna. Istället för stora sportkomplex där många verksamheter samsas och möts är Sollentuna FK fysiskt skild från det övriga föreningslivet i kommunen. Kanske kommer den muren att rivas om Norrviken uppgraderas ytterligare.

– Det planeras för ett sjösportscentrum, där bland annat kanot- och skridskoklubben vill se en ny anläggning. Vi är positiva till det eftersom det förmodligen skulle innebära att kommunen måsta göra något åt parkeringarna, säger Mikael Thorstensson.

Träning i Sollentunahallen. Foto: Juan Martinez.

Satsningen på en fotbollshall har löst en hel del av fotbollens utmaningar i Sollentuna. Däremot ser Mikael Thorstensson att flera områden i kommunen kommer att behöva nya planer inom en snar framtid.

– Det som oroar är att man inte alltid planerar för idrottsytor när befolkningen ökar. Silverdal är ett sådant exempel där ingen plan fanns inritad när bostäderna började att byggas. I söder skulle vi vilja få till en ny fullstor plan, men det är svårt idag. Området är tätbebyggt, detaljplanerna är dåliga och det finns också ett naturreservat. Men numera är vi med tidigt i alla processer när det planeras nybyggen, så vi hoppas att det blir fotbollsplaner i framtida områden.

Som en av landets största föreningar hade Sollentuna FK och Mikael Thorstensson kunnat skrika högt och be om stora anläggningar vid varje nybyggnation i kommunen. Istället pekar han på vikten av smarta och gemensamma lösningar, där de lokala behoven får styra. Tanken bakom den strategin är att skapa trovärdighet.

– Därför kräver vi ingen elitarena för våra damer och herrar. Det viktigaste är att sysselsätta barn. Då är det viktigare att kolla om vi kan få till fler 7 mot 7-ytor som också skolorna kan nyttja, eller att det finns fler spontanytor dit man kan gå och spela vid sidan av den organiserade verksamheten, säger Mikael Thorstensson och avslutar:

– För mig är det inte viktigast att Sollentuna FK sitter på alla träningstider i kommunen. För mig är det mycket viktigare att så många som möjligt idrottar.

TIPS OCH RÅD:

  • Hämta inspiration från andra, men viktigt är att se till den egna verksamheten och sätta in den i er egen kommunala kontext.
  • En internt förankrad strategi är viktig. På så sätt undviker ni att bli spretiga. Ge inte kommunen anledning att förhala beslut för att ni är splittrade.
  • Fördela arbetet i föreningen. En bra uppdelning är att anställda sköter dialogen med tjänstemännen på kommunen, samtidigt som de förtroendevalda pratar med varandra.
  • Lyssna in internt från den egna verksamheten. Se till att ha en systematik för att samla in synpunkter från lagen som är ute på planerna. Vissa kanske inte tycker anläggningen är det största problemet. Ledarmöten är ett bra forum för att fånga upp synpunkter.

Fakta Sollentuna FK

Bildades: 2012.
Medlemmar: 4 200, varav 3 300 spelare, 800 ledare och 100 stödmedlemmar.
Lag: 150.

Fakta Sollentuna Fotbollshall

Planen kan delas upp i två eller fyra mindre planer med hjälp av skiljeväggar. Hallens mått är 110m x 70m vägg till vägg vilket möjliggör en planstorlek på 103m x 63m. Stod klar i september 2017.

Text: Juan Martinez/Oiga AB