Har din förening framtidens fotbollsledare?

För tionde året bjuder Stockholms Fotbollförbund in unga ledare i åldern 16-19 år till utbildningen Framtidens Fotbollsledare. En längre utbildning på åtta månader med fokus på ledarskap samt hur de som unga kan vara med och påverka både föreningens men också fotbollens utveckling i Stockholm.

Utbildningen har uppstart i slutet på augusti 2022 och innehåller ett femtontal olika utbildningsträffar fram till avslutningen i maj 2023. Den står på tre ben varav själva träffarna är ett som sedan kompletteras med ett mentorskap och att läsa boken ”Effektiva Ledarteam”.

Gruppdynamik och Hållbart ledarskap är två utbildningar vi startar med. Dels för att deltagarna ska få lära känna varandra men också för att lära känna sig själva och hur de ska förhålla sig till sitt engagemang över tid.

Andra ledarskapsutbildningar är Normkritiskt ledarskap och Futebal da Forza:s utbildning Värdegrundbaserat Ledarskap under två heldagar. Deltagarna även ta del av hur svensk idrott är uppbyggd samt vilka dokument som styr idrotten och fotbollen. Föreningslära med delar som hur den egna föreningen fungerar och hur de själva som medlemmar kan påverka är andra bitar vi tittar på. 

Några ord från tidigare deltagare:

Sofia från Stuvsta IF gick 2018/2019:

– Jag upplever att utbildningen ger en bredare kunskap kring föreningslivet och belyser de delar som man som ung tränare i första hand kanske inte tänker på. Kunskaper i ledarskap kompletteras med kunskaper kring bland annat vilka nationella samt internationella organ som styr svensk fotboll och hur man själv kan vara med och påverka.

Kristine från Boo FF gick 2019/2020:

Det var mycket som var bra då den var väldigt bred! Den gav mig en förståelse för hur det är att arbeta i en styrelse och vad deras primära uppgift är, skillnader mellan föreningar och förbund, hur man arbetar med värdegrund för både föreningar och enskilda lag med mera. Det allra viktigaste jag fick med mig var vilken stor röst man har som medlem och det gäller att utnyttja den väl! 

Arvid från Åkersberga BK gick 2016/2017:

Jag uppskattade att utbildningen fick med helheten av föreningslivet och fotbollen i stort. Jag fick en ny syn på ledarskap, hur föreningen fungerar och hur olika beslut tas. Mycket genomgående! 

Vad kan deltagarna förvänta sig mer av utbildningen?  

– Utöver kunskap kring föreningslivet sker det ständigt erfarenhetsutbyten med övriga kursdeltagare, vilket kompletterar utbildningen väldigt bra och ofta bidrar med värdefulla insikter i hur olika föreningar arbetar och hur de exempelvis behandlar en och samma fråga men på olika sätt, berättar Sofia.

Vad gör ni idag? 

Kristine:

Idag pluggar jag på GIH där jag läser tränarprogrammet som är en treårig utbildning innehållandes psykologi, fysiologi, ledarskap och mycket mer. Utöver det är jag målvakt i Boo FF:s damlag, ansvarig för föreningens målvaktsträning i åldrarna 11-15 år samt distriktsförbundskapten för F08 med ansvar för målvakterna. Är även en av adepterna i StFF:s projekt ”Empowering Leaders”. 

Arvid:

– Jag jobbar idag som kanslist på Åkersberga BK, tränar P2006 i Åkersberga Österåker United och är domarutbildare för 5 mot 5 och 7 mot 7. 

Sofia:

– Idag studerar jag heltid till naprapat vid Naprapathögskolan i Stockholm och har som mål att specialisera mig inom idrottsmedicin. 

Utbildningen ger deltagarna en fördjupad kunskap om hur idrotten och fotbollen är organiserad och hur de som unga kan påverka. Det handlar också om att utveckla sitt eget ledarskap och skapa trygga och utvecklande idrottsmiljöer.

Avslutning FFL 2021. Foto: StFF

Mentorskapet

Mentorskapet innebär att varje deltagare får en mentor och de följs åt under utbildningstiden. De ses ungefär en gång i månaden och diskuterar utbildningarna, hemuppgifter samt att mentorn hjälper adepten att sätta upp mål för sitt fotbollsengagemang.

Mentorerna är också ett bollplank då det gäller utbildningens slutuppgift: Att på avslutningen föreläsa om sin ”ledarfilosofi”. Mentorerna kommer från StFF, föreningar och RF-SISU Stockholm.  

– Jag träffade min mentor Mia Moisander (Älta IF) ca en gång i månaden och reflekterade över träffar, egna projekt och framtiden. Det var ett väldigt bra stöd för mig och hjälpte mig i att fatta kloka beslut, säger Kristine. 

Genom mentorskapet får man under en längre tid, parallellt med utbildningen, även möjlighet till stöd i sin egen utveckling samt konkreta tips och råd för hur man exempelvis kan sätta upp egna mål kopplat till fotbollen och hur dessa kan uppnås, lägger Sofia till.  

Hur söker föreningen? 

  • Föreningen kan söka för två deltagare och då gärna en tjej och en kille. De sökande ska vara i åldern 16-19 år. 
  • Ansökan sker genom att skicka deltagarnas CV och personligt brev till kicki.bellander@stff.se samt söka det färdiga utbildningspaketet ”Framtidens Fotbollsledare” i Projektstöd IF. 
  • Sista ansökningsdag är söndag den 24 april och under maj/juni blir det intervjuer med de som ansöker och deras föreningsrepresentanter. 

Nästa omgång av ”Framtidens Fotbollsledare” fyller 10 år och just nu arbetar en projektgrupp på att se över och utveckla utbildningen. 

Vid eventuella frågor, kontakta: