Tre ledamöter avstår omval

StFF:s valberedning har nu sonderat terrängen inför förbundets kommande årsmöte den 7 mars. Tre ledamöter väljer att inte fortsätta sina uppdrag i styrelsen 2023/24, vilket innebär att valberedning gärna tar emot förslag på nya kandidater.

Elin Rennerfelt, Emma Svensson och Jonas Olsson väljer att inte stå som omval för uppdrag i StFF:s styrelse. 

Tipsa gärna valberedningen om det finns någon som du tycker skulle passa för uppgiften! Personer med kunskap i ekonomi, juridik eller föreningskunskap är ett plus. Målet är att styrelsen får en sammansättning som präglas av mångfald och jämställdhet.

Stockholm FF har en engagerad styrelse som under det kommande året bland annat kommer att jobba med implementeringen av den nya fem-års-strategin inom Stockholmsfotbollen.

Skicka dina förslag med e-post till valberedningens ordförande snarast möjligt.

Stockholms FF:s valberedning har följande sammansättning:
Peter Göthe, ordf.
Kristian Kinnunen
Johanna Gustavsson
Annika Vikander
Mats Jansson