"Spelarna behöver kunna påverka sin situation"

Riksidrottsförbundet och BRIS har tagit fram Barnens spelregler, för en tryggare barn- och ungdomsidrott. Där finns regel 7: ”Alla barn har rätt att känna sig delaktiga i sin förening”. Det har Tullinge TP FK och Kallhälls FF tagit fasta på och bägge föreningarna arbetar aktivt med spelarpåverkan på olika sätt.

”Att få känns sig delaktig betyder att du som barn har rätt att vara med och tycka till om vad din förening gör, och hur de gör det. Du har också rätt att få information om vad som händer och planeras i din förening, med ditt lag och om sådana saker som rör just dig som idrottare. Alla barn har rätt att vara delaktiga! Oavsett ålder och kön, vem du är eller var du kommer ifrån.”

Läs mer om Barnens spelregler.

Tullinge TP FK:s Ebba Ohlén har varit spelare och ledare i klubben under många år, men arbetar idag i föreningens styrelse.
- Jag leder föreningens spelarråd på så sätt att jag har kontakt med ledare om representanter, är den som har kontakt med spelarna och kallar till möten som jag håller i.

- Vi började prata om ett spelarråd under pandemin. Det drog i gång på riktigt för ungefär ett år sen, då vi kunde samlas i verkligheten igen. Syftet med vårt spelarråd är att spelarna ska få mer inflytande och möjlighet att kunna påverka sin fotboll och föreningen i stort. 

Hur går det till rent praktiskt?
-
Det fungerar ungefär som ett elevråd i skolan, fast inom fotbollen. Vi har spelarrådsrepresentanter från föreningens olika lag och åldersgrupper. Vi ses på möten ca två gånger per termin, representanterna blir kallade precis som till träningarna och så ses vi i ett mötesrum i klubbstugan. Skulle det vara något mellan mötena kan vi prata via telefon där vi har en gruppchatt för alla representanter.

- Det som tas upp under spelarråden meddelar jag vidare till styrelsen och kansliet, så bollar vi där. Vissa saker är lätta att förändra och vissa saker är mer komplexa eller tar lång tid så klart. Det är oavsett viktigt att det blir en dialog, att spelarna får återkoppling och att saker följs upp. Representanterna för vidare information till sina lag.

Vilka ämnen har ni tagit upp och vad har engagerat mest? 
- Under mötena diskuterar vi saker inom föreningen, dels det som spelarna upplever som positivt, men givetvis också förbättringsområden och önskemål. Vi berör väldigt många olika ämnen, jag uppmuntrar spelarna till att själva sätta agendan kring vad de vill prata med varandra och mig om. Exempelvis värdegrund, ledare, utrustning och miljön. Idrottsplatsen med dess planer och lokaler engagerar, eftersom de spenderar så mycket tid där. 

Vad tycker spelarna om möjligheten att påverka?
- Jag uppfattar att de är glada över den möjligheten och att det känner sig ännu mer involverade via spelarrådet. Jag tycker att det känns som en självklarhet att de ska få ha ett sådant här forum, det var inte en dag för tidigt att starta Tullinge Fotbolls spelarråd.

Ebba tänker att andra idrottsföreningar också borde starta upp ett forum för spelarna att kunna påverka och tipsar om hur.

- Börja med att hitta någon som kan ansvara och dra lite extra i detta, gärna en person som spelarna förhoppningsvis kan känna förtroende för. Prata högt om det och informera ledare i tid, så att de i sin tur kan få fram representanter från olika lag. Mitt främsta tips är egentligen att bara börja någonstans, just do it! Vi lär oss fortfarande saker hela tiden kring detta och hur vi kan utveckla spelarrådet vidare. Sedan fungerar nog olika upplägg beroende på hur idrottsföreningen ser ut, pröva er fram vad som fungerar bäst.

Spelarpåverkan är viktigt och Ebba menar att om spelarna får chansen att påverka kommer hela föreningen att vinna på det.

- Detta forum är inte bara uppskattat av spelarna, utan minst lika mycket av styrelse och anställda. En god möjlighet att få en större inblick men också kunna skicka information direkt, genom spelarrådet, till föreningens spelare. 

Även Kallhälls FF har anammat idén om att spelarna bör få påverka sin fotbollsmiljö och under 2020 inledde föreningskonsulenten Patrik Olsson diskussioner med ungdomsledarna.

- Jag kände att det var viktigt att lyssna mer på ungdomsledarna och sedan inleddes arbetet med att ungdomsgrupperna fick vara med och påverka sitt arbete. Frågeställningarna var bland annat; vad saknas, vad vill ni uppnå, vill ni vara med och förändra verksamheten, hur skulle en perfekt arbetsplats se ut för er? Grupperna som jag arbetar med är föreningens domarkår, knatteskolan och sommarfotbollsskolan. Det ledde faktiskt till att fler ledare ville ansluta sig till vår ULED-verksamhet (Ungt Ledarskap, läs mer här).

Kallhälls FF arbetar med lägesanalys i lagen vilket sker under våren och hösten. Man samlar lagen och går igenom en framtagen agenda. Mötena är till för laget och inte föreningen i första hand.

- Resultatet av mötena är otroliga! Vi som förening får reda på direkt om det är något som strular eller roliga idéer som vi kan förmedla till andra lag.

Hur gör ni då detta?
- Vi inleder med lägesanalys med ledarkåren för respektive lag under oktober månad. Sedan genomför vi en analys med laget. Det är viktigt är att en person som inte tillhör laget håller i mötet. När man kommer till lagen sätter sig alltid spelarna med dem som de trivs bäst med. Det blir då naturligt för mig som inte känner laget att flytta på spelare mellan borden. Till min hjälp har jag utsett en lagkapten (vilken spelare som helst) som är med mig framme och pratar. Det blir som en teater och inte ett monologt möte. Spelartruppen känner att man är en del av mötet där man inte bara sitter av tiden.

- De mindre arbetsgrupperna utser en tidtagare, en lagkapten, en sekreterare och en samordnare. Samordnaren ser till att alla får komma till tals. Grupperna får även vara med och bestämma hur lång tid man behöver för frågorna som kommer upp. Här har det kommit fram så otroligt bra information. Tyvärr är det så att lagledningens vision och tro vad spelartruppen vill och önskar oftast inte stämmer med verkligheten. Det kan handla om antal träningar och matcher, uttagningar, vision, utanför planen, på planen och annat.

- De äldre lagen får till ett spelarråd medan de yngre lagen får till leklagråd vilket innebär att de yngre lagen träffas för att leka och önska vad vill man göra på och utanför planen.

När ovan är klart sammanställs enkäter som lagen har fått svara på anonymt. Sedan tar lagledningen med sig svaren till säsongsplaneringen som spelarna får vara med och påverka. Till sist förankras allt i föräldragruppen vid ett möte som lagen har i början på året.

Patrik menar att det är viktigt med delaktighet oavsett ålder på spelarna.
- Spelarna behöver få känna sig sedda och kunna påverka sin situation. De blir ibland förvånade över att kunna få möjligheten att påverka. Det är ju så att inga spelare, inga medlemmar och inga medlemmar, inget lag och inga lag, ingen förening. Föreningen finns till för spelarna och inte tvärtom.

Patrik tipsar andra föreningar om att inte uppfinna hjulet igen.

- Alla idéer kommer inte från mig. Jag har tagit idéer och tankar från andra föreningar via våra möten med StFF, RF SISU, olika kontaktnät, genom att lyssna på spelarna i lagen och i ULED. Helt enkelt tagit en massa goda intuitioner från hundratals konversationer med allt och alla, positivt som negativt och gjort det jag tror på. För mig handlar det om att aldrig stanna och tro att man har något som är så bra att man har uppnått 100 %. Utveckling är viktigt!