Frukostmötet samlade anställda i föreningarna

Traditionsenligt samlades de föreningsanställda och personal från Stockholms FF i månadsskiftet november/december för under två dagar inspirera, informera och utveckla varandra. Det välbesökta mötet hölls i år på Aronsborgs konferenshotell i Bålsta.

Inledningen blev inte som tänkt, Stockholmstrafiken kan som de flesta känner till ställa till med problem. Den här gången var det en långtradare som ställt sig på tvären som gjorde att deltagare blev försenade och föreläsaren Aron Schoug tvingades skjuta fram sin presentation.

Mötet inleddes som planerat med att StFF:s Kicki Bellander, Mats Lundholm och Andrea Möllerberg välkomnade deltagarna och det välplanerade programmet gicks igenom samt att personalen från StFF som var på plats presenterades. I stället för Arons Schougs föreläsning fick dagordningen kastas om så att punkten Valbara seminarium fick bli punkt nummer två på agendan.

– Seminarierna var jättebra, i alla fall det som jag medverkade på, berättar Lars Åman ansvarig för tränautbildningen på förbundet.

Information om Fotbollsutvecklare I Förening (FUIF) och nya tränarutbildningen var det som Lasse medverkade i. De tre övriga var:

  • Parafotboll
  • Integration ”på riktigt”
  • Hur skapar vi en bra arbetsmiljö?

Läs mer om de olika seminarierna

– Bra, lyssnande, kloka inspel, frågor och funderingar på hur vi tar dessa frågor vidare, var Mats Lundholms sammanfattning om seminarierna.

Innan lunch var det dags för Aron Schoug att äntra scenen för att föreläsa om ledarförsörjning (Motivera ideella). Inspirerande och tankeväckande ord som deltagarna fick ta med sig till ett gruppsamtal för att tillsammans diskutera hur vi motiverar fler att bli ledare.

Föreningskommitténs ordförande Mattias Lindström håller seminarium om arbetsmiljö. Foto: StFF

Programförändringarna gjorde att lunchen blev en kvart sen, men när den goda maten var uppäten var även tidsförseningen också uppäten och programmet gick enligt schemat med besök av ett nytt av de ovanstående seminarier.

Agendans sista ordinarie punkt för dagen hade rubriken Ungdomspåverkan. StFF:s vice ordförande Victoria Escobar inledde med en inspirationsföreläsning och lämnade sedan över stafettpinnen till Elina Erenrot och Tova Källstrom från StFF:s ungdomskommitté. Vad består kommitténs arbete av, hur kan ungdomar vara delaktiga i Stockholmsfotbollen samt hur det är att vara kvinnlig tränare och instruktör. (Kan tjejer vara fotbollstränare och leda en kommitté) var rubrikerna från Elina och Tova.

Ungdomspåverkandelen avslutades med två spännande föreningsexempel där Stuvsta IF/Robert Axén berättade om deras ”Ungdomsråd” och Tullinge TP/Ebba Ohlén om sitt ”Spelarråd”. Som en mycket förenklad parallell kan man jämföra dessa båda exempel med hur ett elevråd fungerar.

Dagen avslutades med gemensam middag och samkväm bestående av shuffleboard, pingis och dans. Kanske en av de viktigaste punkterna, där broar byggs och nya kontakter tas för fortsatta samarbeten.

Efter intagen frukost sammanfattades den första dagen och ett par nya deltagare hälsades välkomna. StFF:s samarbetspartners Ullmax och Företagarna berättade i korthet vilka de är, vad de kan erbjuda och deras koppling till Stockholms FF.

När man läser 3x30 minuter kommer tankar upp om en ny spelform i ungdomsfotbollen, men på frukostmötet handlade tiden om det som var avsatt för rundabordssamtal. Deltagarna hade på torsdagen fått välja mellan 13 olika ämnen, allt från domarfrågor till erfarenhetsutbyte kring kommunikation.

Rundabordssamtal om ungdomspåverkan med Elina Erenrot och Tova Källström. Foto: StFF

En del av samtalen kom nästan upp i samma stopptid som under VM-fotbollen, men deltagarna lyckades hinna till sitt nästa val innan samtalen satte i gång igen.

– Det blev jättebra samtal. Vi håller på och skriver ut samtalsanteckningar för att delge varandra, berättar Mats Lundholm.

Förbundschefen Andrea Möllerberg avslutade dagarna med att berätta om var Stockholmsfotbollen befinner sig idag med utmaningar, möjligheter och framtidsvisioner. Det sista deltagarna fick göra var svara på åtta olika mentimeterfrågor. Alltifrån om Frukostmötet ger någon inspiration till vilka fyra områden som är viktigast inför Stockholmsfotbollens kommande strategi.

Här hittar du frågorna och svaren!

Här är svaren på mentmeterfrågan; Hur var första dagen? Foto: StFF

72 av de 73 svaren uppgav att de tyckte Frukostmötet var inspirerande. Nu tar vi sats inför nästa års träff för att se till att den 73:e även ska bli inspirerad!

Under rubriken Frukostmötet 2022 hittar du alla presentationer som visades!