Mentorn – en viktig källa till kunskap, inspiration och utveckling

En viktig del av konceptet Framtidens fotbollsledare är att varje deltagare matchas med en mentor, som ofta har lång erfarenhet som ledare inom fotbollen. Mentorn delar med sig av råd, erfarenhet och kontaktnät samt fungerar som ett bollplank för att hjälpa sin adept att hitta sin Ledarfilosofi. 

De mentorer som deltar i Framtidens Fotbollsledare har alla stor och lång erfarenhet från fotbollen, ofta med fokus på ledarskap. Många jobbar också med fotboll och föreningsliv i sin vardag, allt från Svenska Fotbollförbundet till föreningar. Gemensamt för alla är att de brinner för att skapa möjligheter för fler, och då främst unga, att delta och engagera sig i världens roligaste sport.  

Unga ledare behövs verkligen! Så kan jag bidra med kunskap och erfarenhet för att utveckla unga ledare och inspirera dem att fortsätta, är det bara roligt, säger Kalle Ekstam, barn- och ungdomssportchef i Karlberg och en av årets mentorer.   

Matchningen mellan mentor och adept anpassas också utifrån om adepten har några speciella önskemål om inriktning på sitt ledarskap för att försöka hitta en mentor med erfarenhet inom det.  

Utvecklande även för mentorn 

Innan start erbjuds alla mentorer en utbildning om mentorsrollen, för att ge dem möjlighet att förbereda sig inför det uppdrag som väntar och presenteras/påminnas om hur många olika verktyg som finns att tillgå i rollen som mentor. Utbildare är Henrik Lannér, konsult inom program- och projektledning, tidigare utvecklingsansvarig på StFF:s och medlem i diverse ungdomsråd, på den tiden han (enligt sig själv) var ung och lovande som ledare. Henrik var själv mentor under första omgången av Framtidens fotbollsledare, men de senaste nio åren har han istället varit den som utbildar mentorerna. 

Mentorsutbildare Henrik Lannér. Foto: StFF

Syftet är framför allt att påminna mentorerna, som ju alla redan är erfarna och kunniga, om hur många olika verktyg som finns när det kommer till mentorskap och att man faktiskt aldrig är helt fullärd. Jag lär mig alltid något nytt om mentorskap och ledarskap av deltagarna under själva utbildningen, förklarar Henrik.  

Sedan, under året, är det kul att följa utvecklingen av relationerna under resan via sociala medier och det är så fantastiskt kul att jobba med Kicki. Vi försöker alltid att tillsammans utveckla själva mentorsutbildning från år till år, fortsätter Henrik, på frågan om varför han fortsätter hålla utbildningarna år efter år.  

En stor del av mentorsutbildningen bygger på deltagarnas tidigare erfarenheter av mentorskap. Alla får, med Henrik som facilitator, dela med sig av sina bästa tips och idéer till varandra. Mentorerna får också möjlighet att själva reflektera över vad de vill få ut av mentorskapet, som många gånger är minst lika utvecklande för mentorn också.  

Genom reflektion och diskussion får alla mentorer med sig ett antal nya verktyg som de kan använda för att stötta och coacha adepten i att hitta sin ledarfilosofi, förklarar Henrik.  

Nytt för i år är en träff för mentorer och adepter där de fick inspiration genom ett gott exempel på hur ett mentorskap kan fungera. Estelle Andersson från Karlbergs BK och Charlotte Ovefelt hade ett mentorskap 2020 - 2021 som fungerade väldigt bra och de har idag fortsatt kontakt. Sen gavs tid för adepter och mentorer att samtala kring ett Samarbetskontrakt kring hur de tillsammans vill att mentorskapet skulle fungera över tid. Tanken med träffen är att skapa en bra grund att stå på och att framför allt att adepten får tycka till om hur hen vill att mentorskapet ska se ut. 

I årets omgång av Framtidens Fotbollsledare deltar nitton adepter och lika många mentorer. Under året kommer alla adepter att få möjlighet att delta på ett antal ledarskapsutbildningar inom fotbollen, och mellan varje utbildningstillfälle sker en mentorträff med tid för reflektion, samtal eller annat som adepten vill ta upp. 

Vi passar också på att höra av oss till Sanna Nilsson RF-SISU Stockholm som är den mentorn som varit med flest gånger. Sanna kan verkligen intyga att mentorskapet är kul och utvecklande. I år är hon mentor för fjärde gången och är den som hängt i längst även om hon tagit paus i något år.

Mentorn Sanna Nilsson med adepten Amanda Svensson. Foto: StFF

Sanna, varför hoppade du på uppdraget som mentor? 

– Det väldigt enkla svaret är att jag tycker att det är roligt och viktigt. Men för att vara ärlig så var det inte helt självklart att jag skulle säga ja från början. Jag var väldigt tveksam till vad jag kunde bidra med. Jag kunde ingenting om fotboll, aldrig varit aktiv, heller aldrig sett en match eller en träning live.  

– Så när Kicki ställde frågan (för hur många år sedan är det egentligen?) så undrade jag hur hon tänkte och om hon verkligen visste vad hon gav sig in på. Hon såg något helt annat i mig. 

– Så här i efterhand så är jag väldigt glad och tacksam över att Kicki övertalade mig och att jag vågade hoppa på detta för det är helt fantastiskt. 

Du har ju varit med i många år – vad beror det på?

– Jag måste säga att det är samma svar som varför jag hoppade på från början, det är roligt och jag tycker att det är viktigt. Jag kan på det sättet ge tillbaka till idrotten och dessutom så ligger unga ledare och ungas delaktighet mig väldigt varmt om hjärtat.  

– Det är också ett sätt för mig att utvecklas och bli bättre. Så för mig så känns det självklart att om jag kan bidra så vill jag gärna göra det. 

Vad tror du att mentorskapet kan bidra med? 

– Jag hoppas och tror att det ger adepterna mycket och vet att det ger mig som mentor väldigt mycket. Som adept får du ett bollplank med erfarenhet och kunskap att vända sig till.  

– Vi reflekterar och diskuterar tillsammans om det vi pratar om på utbildningstillfällena men även mycket annat så som det som händer både i föreningen och i livet. Du kan få hjälp att omsätta utbildningarna till din egen träning, ditt eget engagemang i föreningen och ditt ledarskap och inte sällan även till vardagen och livet i stort. 

– Jag upplever att det inte är helt självklart att allt är som på utbildningen när man tittar på verkligheten och då behöver du hitta din egen variant och väg utifrån dina förutsättningar och det tror jag att jag som mentor kan hjälpa min adept med. Jag har inte svaren men jag kan ställa frågorna och väcka tankarna som gör att du förhoppningsvis hittar dina svar. 

– Det ger utbildningen en till dimension, att omsätta teori till verklighet.

– Tänker även på att adepterna under utbildningen ska skapa sin egen ledarfilosofi och det är ju just vad det handlar om – att hitta sin egen variant som känns bra för just mig i min situation. 

Vad tar du själv med dig i rollen som mentor? 

– Oj, jag har lärt mig så mycket och listan kan jag göra jättelång!

– Det har genom åren varit väldigt olika utmaningar vilket har lärt mig att försöka hitta vad som passar varje adept och att möta en annan människa där den är. Ibland har det gått jättebra och någon gång har det inte fungerar lika bra och då har jag verkligen fått reflektera över mitt mentorskap och hur jag är som person. Ibland har jag fått utmana mina egna tankar och uppfattningar och även ändrat mig i mitt synsätt.

– Jag har blivit bättre på att lyssna och reflektera över vad andra människor säger. Jag har fått väldigt många bra tips och idéer som jag sedan har kunnat ta med mig både i jobbet och i vardagen, så för mig är mentorskapet åt båda hållen.

– Självklart har jag har också lärt mig lite om fotbollen också!

Text: Freja Andersson och Kicki Bellander
Foto:
StFF

Läs mer om FFL

Vid eventuella frågor, kontakta: