Föreningar genomför påverkansarbete

StFF har arbetat gediget med påverkansarbete kring anläggningsfrågan inför valet den 11 september och med god hjälp av distriktets föreningar. Norrtulls SK, Fisksätra IF, Foc Farsta, Bro IK, IFK Haninge, samt samarbetsföreningar i Nacka, Täby och Solna är några som genomför aktiviteter för att få till fler anläggningar.

Rädda Nackaidrotten - ett samarbete mellan idrottsföreningar i Nacka
- Idrottsdebatt den 20 augusti där samtliga partier i Nacka Kommunfullmäktige deltar. 

Artikel i Nacka Värmdö Posten
"De ställer politikerna till svars om idrottsplaner"

Solna Idrottsföreningars Samorganisation
- Ordnar en hearing den 23 augusti. Se program här. 

Nedan föreningar har beviljats sökta medel till påverkansarbete från RF-SISU Stockholm:

Erikslunds Kamratförening
- Täby fotbollsallians bjuder in till paneldebatt.

Artikel i Mitt i Täby:
"Idrottsklubbarna kräver fler spelytor"

Norrtulls SK
- Panelsamtal med politiker om idrottsliga förutsättningar för barn och unga i Stockholm den 24 augusti. Där medverkar även StFF:s ordförande Lars Ekholmer. Se program här

Fisksätra IF
- Samtal och grill för allmänheten där man bjuder in politiker den 27 augusti.

FOC Farsta fotbollsförening

- Panelsamtal med lokala politiker preliminärt den 10 september. 

Bro IK
- Ska genomföra ett legoevent om hur deras framtida idrottsanläggning kan se ut och träffa politiker och medborgare den 10 september.

IFK Haninge
- Partienkäter som presenteras på föreningens hemsida.