Frimånad för futsal 1-31 augusti

Det kan kännas långt till futsalsäsongen när sol, bad och andra utomhusaktiviteter står på agendan, men liksom fotboll har även futsal en frimånad för övergångar.

Fotboll och futsal har separata licenssystem vilket betyder att spelare kan vara licensierade i olika föreningar. Liksom fotboll har sin frimånad 15 november-15 december har futsal sin frimånad i augusti. Detta betyder att övergången ska vara färdigställd och betald i Fogis senast den 31 augusti.

I Tävlingsbestämmelser för futsal säsongen 2022/2023 går det att läsa mer om frimånaden under kapitel 4 paragraf 11-15.