Svåra frågor diskuterades på BUK

Efter ett dygn på en kursgård med diskussioner om hur vi på bästa sätt ska utveckla fotbollen för våra yngre spelare avslutades Barn- och Ungdomskonferens på fredagen. Det var knepiga frågor utan tydliga svar vid gruppsamtalen, men samtalen gav bra vägledning om hur StFF ska agera framöver.

En och en, två och två eller i grupp släntrade deltagarna in på Skoghem & Wijks konferensgård denna vackra sensommardag, några klädda i klubbkläder och andra i en mer neutral klädsel, men alla med samma mål – att utveckla och ge de bästa förutsättningarna för våra barn- och ungdomar.

Efter en inledande lunch hälsade StFF:s distriktschef Andrea Möllerberg och ordförande Lars Ekholmer välkomna och berättade om det strategiarbete som nu inleds för att tas beslut om på årsmötet 2023. Den första aktiviteten de närvarande fick göra var att av 15 förutbestämda områden välja fyra prioriterade områden som StFF ska arbeta med de kommande fem åren, genom en mentimeterröstning.

Efter inledningen tog tävlingschefen Björn Eriksson vid för att lotsa oss igenom konferensen. Björns första punkt på agendan var att gå tillbaka till premiäråret för BUK, för en tillbakablick och återrapportering av det som beslutades vid det tillfället. Vissa saker har fungerat alldeles utmärkt medan andra behövs slipas till för att fungera bättre. Instegsserierna, nybörjarnivå för 8-9-års lagen, är bland annat ett beslut som har fungerat bra.

Inför gruppsamtalen drog tävlingschefen Eriksson igenom förutsättningarna för ämnena. Tolv grupper med cirka tio deltagare i varje fördelades i olika grupprum för att diskutera ämnena:

När man läser ämnena kanske de inte låter så knepigt, men frågeställningarna var många och det som man sammanfattningsvis kan säga är att det inte är lätt att ta något beslut. Föreningar, lag, åldersklasser, nivåer, med mera varierar väldigt mycket i vårt distrikt. Inga beslut togs heller under konferensen men samtalen ska leda fram till vidare diskussioner och underlag för beslut.

Inspirationsföreläsning stod som den sista punkten för torsdagens övningar i samlingssalen. Åsa Edlund Jönsson, chef för SVT sport, gjorde entré och berättade om vägen till en jämställd ”TV-sport”. 2015 sattes arbetet i gång med högt ställda mål som skulle vara mätbara och det var hela redaktionens uppgift att de nåddes. 2021 var målen i stort sett uppnådda, av den direktsända sporten var 49,4 procent damidrott.

Björn Eriksson tackar Åsa Edlund Jönsson, chef för SVT sport. Foto: StFFSV

För deltagarna som i många fall sitter själva på sin arbetsplats eller med någon enstaka medarbetare var den sista punkten för dagen, mingel och middag, en höjdare. Olika kompetenser, nivåer, bakgrunder, med mera möttes för att intressanta erfarenhetsutbyten.

Fredagen inleddes med en kort sammanfattning av den första dagen och en presentation av Suhel Youssef och Jamshid Mansori som är nyanställda på StFF:s domar- respektive fotbollsavdelningen. Därefter var det dags för nästa pass med gruppsamtal. Som dagen innan inledde Björn med att gå igenom förutsättningarna för ämnena innan grupperna begav sig till sina rum för att prata om ämnena:

Är det demokratiskt och sportsligt rättvist när en större förening bildar ytterligare en förening? Vad är det största problemet med enstaka lag som bryter sig ur en klubb för att starta en egen förening? Har föreningen koll på vilka privata aktörer som lagen anlitar? Ska StFF certifiera dessa?

Även dessa diskussioner blev långa och givande, men som dagen innan gav det inte några klara svar men vägledning hur StFF ska agera i framtiden.

Utvärdering och avslutning var de två sista ordinarie punkterna på agendan. Är BUK bättre än ett repskap? Björn radade upp ett par exempel på anledningar till BUK:s fördel, några exempel var:

  • På ett repskap närvara 15-30 föreningar varav kanske hälften är barn- och ungdomsföreningar som tar beslut om fotbollen för de yngre
  • Många deltagare på ett repskap är dåligt förberedda
  • Det är ofta fel person för aktuell fråga på ett repskap

Ett par av deltagarnas åsikter BUK kontra repskapet var:

– Det blir mer odemokratiskt med ett repskap där folk som inte är insatta sitter och bestämmer.

– Det är det bästa som har hänt under min tid inom Stockholmsfotbollen! Nu får alla komma till tals.

– Det här mötet borde vara för diskussioner som deltagarna sedan tar med till sina föreningar och beslut tas sen på repskapet.

– Diskussionerna kan ha gått åt olika håll i de olika grupperna, så för att få en sammanfattande bild för deltagarna kan BUK avslutas med en mentimeteromröstning på de frågor som har diskuterats.

En sammanställning av årets konferens kommer att göras inom de närmsta veckorna. Även de föreningar som inte hade möjlighet att delta kommer att bjudas in till en sammanfattningsträff för att ventilera sina åsikter.

Andrea och Lars stod även för avslutning med en sammanfattning av torsdagens omröstning där de områden som bör prioriteras enligt de närvarande var:

  • Anläggningar
  • Tränarutbildning
  • Föreningsutveckling
  • Jämställdhet

Arbetet med den kommande Mål och inriktingen är bara i sin linda, men svaren var en intressant början på ett tungt jobb som ska ros i hamn. Avslutningsorden från Andrea och Lars var hur viktigt det är StFF och så många föreningar som möjligt träffas för att utveckla Stockholmsfotbollen.

Läs mer om BUK