BP bjuder in till fortbildning

2019 startade StFF en kvalitativ och effektiv fortbildning i ett tidsmässigt mindre och lättillgängligt format i samarbete med AIK, BP, Djurgården och Hammarby. AIK och Djurgården har arrangerat varsin populär fortbildning, nu bjuder IF BP in till den tredje fortbildning för barn- och ungdomstränare som äger rum den 8 september på Grimsta IP.

Dessa fyra fortbildningskvällar har som syfte och mål att erbjuda Stockholmsföreningarnas barn- och ungdomstränare ett forum för kompetensutveckling, inspiration och nätverkande, att erbjuda en kvalitativ och effektiv fortbildning i ett tidsmässigt mindre och lättillgängligt format, att utbildningskvällarna ska leda till bättre verksamhet i träning och zooma in specifikt på tränar- och instruktörskapet.

Kvällen kommer delas in i två delar och innefatta en teoretisk genomgång samt en praktisk del där instruktörer från BP kommer bedriva träningar för observation. Under praktikpasset kommer ledarna kunna välja mellan två övningsgrupper från olika utbildningsfaser. 

TID OCH PLATS

8 september kl. 17.30 - 20.30 på Grimsta IP

MÅLGRUPP

Flick- och pojktränare i S:t Eriks-Cupens alla åldersklasser

PROGRAM

17.30-18.00  Kaffe och smörgås
18.00-18.50  Presentation
19.00-20.15  Träning Grimsta IP
20.15-20.30  Avslutning

SYFTE

Visa och förklara BP:s träningsmetodik genom exempel på träningsplaneringar och övningar samt klubbens sätt att tänka kring planering och innehåll i träning. Övningsgrupperna på passen kommer att vara från flick- och pojkakademin.

MÅL

Att deltagarna lämnar Grimsta IP med inspiration och förståelse för BP:s sätt att arbeta med träningsplanering och hur föreingen i denna sorterar sin metodik och inlärning/ledarskap. Förhoppningsvis inspireras deltagande tränare med lag i alla åldrar och nivåer i S:t Eriks-Cupen.

Målsättningen är att alla deltagare ska kunna inspireras av BP:s arbetssätt för att få med sig konkreta idéer och tankar som de kan använda i sin egen verksamhet. Förhoppningen är att tränarna med utgångspunkt i fortbildningen kan utveckla sin lag- eller klubbverksamhet över tid.

FRÅN BP DELTAR BLAND ANDRA

Erik Engberg, Akademichef Pojk
Jackie Bachteler, Akademichef Flick

Kvällen är kostnadsfri, men antal platser är begränsade så först-till-kvarn-principen tillämpas.