Sandåkradagen – uppstarten för Sköndals IK:s 50/50-projekt

På en solig men blåsig Sandåkra BP genomförde Sköndals IK "Sandåkradagen" för flickor 8-10 år. Startskottet på klubbens projekt med medel från Ellevio 50/50-fonden varvades med matcher, tipspromenader, lekar och godisregn.

På plats i söndags träffade vi Louise Götlund och Jessica Walldén, två tjejer från föreningens styrelse och som även är tränare för klubbens damlag. Föreningens vice ordförande Ulf Olofsson fanns också med vid projektstarten. Alla tre är ansvariga för föreningens ansökan till Ellevio-fonden.

Louise, berätta lite om er flick- och damsatsning!

– Vi i styrelsen vill att föreningen ska satsa mer på dam och flicklag på sikt. Vi vill säkerställa en långsiktig plan och framtidsvision att jobba mot - så att vi med säkerhet vet att det finns en framtid inom klubben när man är ung spelare i flicklagen. Vi håller t.ex. på att starta upp ett damlag för att få fler tjejer att börja och fortsätta spela fotboll. Vi vill visa hur kul det är att spela fotboll oavsett om man har tidigare erfarenhet eller inte.

Jessica, hur tänker ni då genomföra er satsning?

– Ledare för de yngre lagen och damlaget ska tillsammans med styrelsen arbeta med detta och vi tänker oss att tillsammans med spelare bygga egna “arbetsgrupper” som engagerar sig i olika aktiviteter som vi vill genomföra. Vi har också många drivna tjejer i damlaget som gärna hjälper till och vi kommer även se till att vi får med en del föräldrar på vägen.

Ulf, du är ju en av tre som ansvarar för ansökan till Elleviofonden, vad tänker ni mer att ni ska göra?

– Vi tänker oss gemensamma träningar för att alla tjejer ska lära känna varandra och hoppas på det sättet skapa gemenskap mellan föreningens olika flicklag. Vi tänker oss också att 2-3 damlagsspelare närvarar på de yngre tjejernas träningar cirka en gång per månad. Annat är spontanfotboll på lördagar i Sköndalshallen samt spontan tjejfotboll en dag i veckan på Sandåkra BP. Vi vill även bjuda in de yngsta flicklagens spelare att vara bollkallar på seniorlagens matcher.

Har ni några andra tankar ni vill förmedla till oss?

– Vi ska satsa på att jobba som en enhet och öppna upp mellan lagen och de lagindelningar som finns. Vi vill vara en klubb tillsammans och inte separata små öar. Klubbens ledord “Så många som möjligt, så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt” är lätt att applicera i en sådan här satsning som fokuserar på långsiktighet.

Stockholms FF:s och Ellevios representanter på plats, Thomas Kult och Felicia Duvringe, önskar Sköndals IK lycka till med sin tjejsatsning och ser fram mot kommande återkoppling kring hur projektet framskrider.