Planering av nya fotbollsplaner

I Stockholms stad, med sina 13 stadsdelsområden, saknas det fotbollsyta motsvarande ca 16 fullstora 11-spelsplaner. För att komma till rätta med det stora underskottet för Stockholms Fotbollförbund en dialog med både Idrottsnämnd och Idrottsförvaltning, och nu finns information om planerna för Stadshagen, Kristineberg samt Gärdet.

Stadshagen

Det kan noteras att Stadshagen kommer gå från dagens läge med 2 st. konstgräs 11-spel och 1 st. grus 7-spel till 1 st. konstgräs 11-spel och 1 st. konstgräs 7-spel. Den senare planen kommer fungera som skolgårdsyta dagtid och på kvällstid användas för organiserad fotboll. Den plan som tas bort är uppvärmd och den funktionen flyttas till Kristineberg, se nedan.

Kristineberg

Den fullstora gräsplanen på Kristineberg ersätts med en uppvärmd konstgräsplan (funktionen uppvärmning är en ersättning för Stadshagen). Staden tittar på möjligheten att utöka alternativt ersätta befintlig 7-spels konstgräsplan Kristinebergs BP (på andra sidan Nordenflychtsvägen sett från Kristinebergs IP) med en 11-spelsplan som ersättning för den plan som försvinner i och med exploateringen av Stadshagen. Om 7-spelsplanen på Kristineberg tas i anspråk för uppgradering till 11-spelsplan kommer den 7-spelsplanen att ersättas med en ny i närområdet. Upprustningen av Kristinebergs IP planeras vara klar 2023.

Gärdet

Miljöutredning pågår fortfarande. De tittar bland annat på hur omfattande sanering som måste utföras, vad det kommer att kosta och vem som ska betala. Planen är fortfarande att de två fullstora hybridplanerna ska vara klara hösten 2022.

Kontaktperson StFF: Robin Johansson