Fortbildning vid öppna träningar

Öppna träningar är ett tillfälle där flickor som fyller 14 år under året har möjlighet att delta på en träning med distriktsförbundskaptener och andra instruktörer från Stockholms FF. 2020 kompletterades flickornas öppna träningar med en riktad fortbildning för tränare till 14-årslagen, något som har varit uppskattat enligt StFF:s spelarutbildare Sara Olsson.

I onsdags hölls den första öppna träningen för F07 och Sara berättar om kvällen.

-
Jag uppfattar det som att ledarna framför allt uppskattade att få träffas och diskutera fotboll - möjligheter och utmaningar - tillsammans med ledare från andra föreningar. Oavsett tillhörighet – förening som StFF - var vi alla överens om att försöka göra allt vi kan för att skapa så bra förutsättningar för lärande för spelarna i Stockholm och då vara öppna för att lära utav varandra för att fortsätta driva utvecklingen framåt.

- Att få den praktiska kopplingen (titta på träningen tillsammans) till den teoretiska genomgången
tror jag också blev ett förtydligade exempel för hur vi i Stockholm vill jobba med spelarutbildning. Det var ett härligt gäng – både ledare och spelare som deltog på Farsta IP vilket gör att vi från StFF verkligen ser framemot kommande tillfällen!

Alla som vill delta på dessa öppna träningar är välkomna och StFF försöker i möjligaste mån ge alla plats och göra tillfället så inspirerande och roligt som möjligt. Under hösten erbjuds fyra tillfällen eftersom vårens tillfällen blev inställda, men de är fulltecknade. 

Öppna träningar är ett träningstillfälle där lagen får anmäla ett begränsat antal spelare. Varje lag får anmäla totalt 10 spelare, fördelat på två tillfällen (max 5 spelare/tillfälle). Anmälan sker enligt "först till kvarn-metoden".

Målet med öppna träningar:

  • Att vara ett komplement till den spelarutbildning som föreningarna erbjuder
  • Ge en möjlighet att träna tillsammans med andra spelare i Stockholm
  • Träning utifrån SvFF:s Spelarutbildningsplan

Fortbildning för 14-årslagens tränare

I samband med anmälan ska lagen också anmäla minst en tränare, får gärna vara fler än en. Det är även ok att anmäla tränare som inte har spelare med på samlingen, då kvällen vänder sig minst lika mycket till dem.

- Vi ser en möjlighet att erbjuda en fortbildning från Stockholms FF för att prata tränarskap, samt skapa en plattform för nätverkande med andra tränare för samma åldrar, förklarar Sara. 

Upplägget innebär en timmes teori som sedan följs upp genom att tränarna får möjlighet att titta på praktiken på plats när spelarna tränas av instruktörerna.

Punkter på agendan

  • Distriktslagsverksamhetens upplägg F14-F17 (planering, målsättning med verksamheten) 
  • Distriktsslagens arbetssätt (hur vi vill spela) och hur vi kopplar detta till vår träningsstruktur
  • Stärka målvaktsrollen – konkreta tips att använda i spelövningar och spel i träningsmiljön  

Under året pågår matchscouting – och det är utifrån dessa matcher och genom dialog med sportchefer och tränare som kommer ge underlag till första utbildningsdagarna dit distriktförbundskaptenerna kallar 74 spelare till i november. Hör gärna av er till våra distriktförbundskapener eller tipsa coachen om det är 07:or som exempel inte spelar i seriespel för F07, utan kanske spelar med killag eller i med juniorer.  

Här finns en årsplanering för F07 (uppdateras löpande).