Matchmiljöfokus på lördag!

Stockholms Fotbollförbund arrangerar ca 40 000 fotbollsmatcher varje säsong. Dessa är veckans höjdpunkt, där engagemanget på och utanför planen är stort. Spelare, ledare, publik och matchfunktionärer sammanstrålar. Självklart vill alla att det skall vara en glädjens stund, men tyvärr ser vi ibland att engagemanget övergår till oegentligheter, hårda ord, bråk och andra tråkigheter som i stället motverkar fortsatt idrottande. På lördag ger vi bättre matchmiljö extra fokus.

I 90 % av fallen är matchmiljön bra.
Tillsammans kan vi bättre.
Från 90 till 100.


Lördagen den 11 september beger sig StFF:s personal och ideellt engagerade i styrelse samt kommittéer, till våra fotbollsplaner för ökad förbundsnärvaro. Vi vill visa att vårt arbete att skapa en tryggare matchmiljö är en prioriterad och viktig fråga. Vi rör oss vid idrottsplatser och tar del av matchmiljöerna, delar ut Grönt Kort för Fair Play i samarbete med Folksam samt stöttar domarna.

Ta tillfället i akt och berätta för oss hur vi tillsammans kan förbättra matchmiljön!

Under våren 2020 initierade Stockholms Fotbollförbund projektet ”Tillsammans för en tryggare matchmiljö”, vars syfte är att lyfta fram domarna, stötta dem och påvisa behovet av en förändring av alla inblandades medverkan vid fotbollsplanerna. Projektets olika aktiviteter har fått uppskattning av domarna och uppmärksamhet i media, förhoppningsvis leder det till att spelare, ledare och publik tänker till en extra gång innan de tilltalar domarna negativt.

Projektet fortlöper under 2021. Samarbetspartners kring "Tillsammans för en tryggare matchmiljö" är Volkswagen Stockholm, adidas och NeH.