Fotbollsglädje & engagemang

I lördags hade StFF extra fokus på matchmiljön vilket innebar att förtroendevalda och personal närvarade vid närmare 100 matcher vid ett trettiotal planer. Vi fick se fotbollsglädje och engagemang av spelare, ledare och publik samt domare som skötte sin uppgift med bravur. Överlag får matchmiljöerna klart godkänt, men några mindre icke lämpliga aktioner ägde också rum. Det är upp till varje person att rannsaka sitt beteende vid planen och förbättra den. Stort tack till alla inblandade!

En bättre matchmiljö är fortsatt en prioriterad fråga för StFF. 

Under våren 2020 initierade Stockholms Fotbollförbund projektet ”Tillsammans för en tryggare matchmiljö”, vars syfte är att lyfta fram domarna, stötta dem och påvisa behovet av en förändring av alla inblandades medverkan vid fotbollsplanerna. Projektets olika aktiviteter har fått uppskattning av domarna och uppmärksamhet i media, förhoppningsvis leder det till att spelare, ledare och publik tänker till en extra gång innan de tilltalar domarna negativt.

Projektet fortlöper under 2021. Samarbetspartners kring "Tillsammans för en tryggare matchmiljö" är Volkswagen Stockholm, adidas och NeH. Grönt Kort för Fair Play delas ut i samarbete med Folksam.

I 90 % av fallen är matchmiljön bra.
Tillsammans kan vi bättre.
Från 90 till 100.