Delat ordförandeskap DK:s väg mot utveckling

Ledamöterna i Stockholms FF:s domarkommitté har alla en gedigen domarbakgrund, men dess sammansättning är relativt ny. Vi tar en titt på gruppen som enligt verksamhetsplanen ska utveckla domarverksamheten i Stockholmsfotbollen samt att så långt det är möjligt tillse att det finns en stimulerande och utvecklande verksamhet för alla.

DK är en relativt nykomponerad kommitté där den tidigare elitdomaren Stefan Ragnarsson med sina 19 år är den enda ordinarie ledamoten som varit med i längre än två år. Kommittén anser att det är viktigt att ha den diversifierad, med före detta domare från olika nivåer, domare som är aktiva samt domare som dömt på elit och internationell nivå. Genom att ha en diversifiering får DK möjlighet att ta del av fler perspektiv och på så vis även mer erfarenhet vilket ger förutsättningar till att förbättra domarskapet i Stockholm.

Nytt för i år är att vi har ett delat ordförandeskap där Suhel Youssef och Pelle Lindström har delat upp ansvarsområdena, något som gör att de kan lägga större fokus och ett mer gediget arbete på respektive område.

– Idén kom från Andrea Möllenberg och Lars Ekholmer när de intervjuade oss för posten som ordförande, berättar Suhel Youssef.

Hur tycker du att det fungerar med delat ordförandeskap?

– Det fungerar väldigt bra! Jag och Pelle hade en tydlig bild med vad vi ville jobba med och var våra egna styrkor ligger vilket gjorde att fördelningen av ansvarsområden kom helt naturligt. 

– Detta gör att vi kan lägga ner största delen av vårt fokus på de saker vi är bäst på och sen samarbetar vi över gränserna och hjälper varandra.

– Vi pratar så ofta att jag blir orolig för Pelle när jag inte hört från honom på ett dygn. 

Kommittén tror på nödvändiga förändringar och att även domarvärlden behöver följa fotbollens utveckling på alla sätt. De vill bli mer transparanta och skapa tydliga riktlinjer, direktiv, värderingar och utvecklingspunkter. Målet är att både tränare, spelare och domare ska kunna veta eller på ett enkelt sätt ta reda på vilka krav som ställs på domarna för att till exempel få döma i herrar division 5 eller vad som krävs för att få gå nästa stegutbildning.

Det ställs ofta väldigt höga krav på domarna och det är inte alltid så lätt att få pusslet att få en rättskipare till varje match.

– Vi är ett stort distrikt med cirka 40 000 matcher per säsong, alla de matcherna ska ha minst en domare. Utöver det ska domarna i våra högsta serier gå som assisterande domare i de regionala serierna som arrangeras av Svenska Fotbollförbundet. Därför har vi en pågående domarbrist i stort sett varje helg.

Även pandemin har satt sina spår i domarvärlden och försvårat domarsituationen. Det är till exempel många som har gått domarkurs men inte kommit till start och valt att bara sluta innan domaren blåst sin första match.

– De som varit tveksamma till om de vill fortsätta döma fick en knuff ut ur detta när inga matcher spelades. Lägg där till att fysiken försämrats avsevärt bland våra domare som dömer 11 mot 11, både ungdom och senior, eftersom det varit svårt att hitta motivationen att träna. 

För närvarande har domarkommittén ett tufft jobb framför sig med väldigt många utmaningar.

– Vi behöver sätta rätt domare på rätt match trots domarbristen som pågår, vi måste se till att våra nyutbildade domare får någon form av stöd i början för att få de att inte ge upp och sluta, vi måste få fler tjejer att vilja döma fotboll och satsa på en karriär. Allt detta måste ske samtidigt som vi dessutom utvecklar domarna och höjer vår lägsta nivå i varje match.

Förutom de ovanstående utmaningarna finns den ständiga prövningen med att skapa en förståelse för domarens roll, dennes trygghet och säkerhet före, under och efter matcherna.

– Alla problem och utmaningar har en lösning och vi i DK är fast beslutna om att hitta alla nycklar. Med ökad kunskap från alla parter kommer ökad förståelse för varandra, det i sin tur skapar trygghet i Stockholmsfotbollen, avslutar Suhel Youssef med en optimistisk syn på framtiden.

Domarkommittén jobbar med att:

  • Utveckla våra domare
  • Skapa en trygg miljö för domarna
  • Stötta domare som av diverse anledningar har det tufft i sitt domarskap
  • Sätta en värdegrund som genomsyrar alla nivåer inom domarskapet i Stockholm Fotbollförbund

Bildmontage: Johan Wallberg