World Mental Health Day

Den 10 oktober äger World Mental Health Day rum, en dag som handlar om att öka medvetenheten om psykisk ohälsa och hälsa runt om i världen. Fyra av tio vuxna i Sverige säger att de har eller har haft psykisk ohälsa. En faktor som nämns som viktig i hälsosammanhang, är fysisk rörelse. Fotbollen står för nästan 40 % av alla idrottsaktiviteter i Stockholm. Räknas spelarnas föräldrar och syskon in i antalet som får ta del av fotbollsgemenskapen och allt positivt den innebär – så förstår man hur viktig fotbollen är, både fysiskt och psykiskt.

  • Cirka 100 000 barn och unga i S:t Eriks-Cupen varje helg (från 8 år)
  • 3 000 domare utbildas årligen
  • 1 500 tränare utbildas årligen – totalt cirka 15 000 tränare
  • 5,5 miljoner tränarutbildningstimmar tränarutbildning C

Psykisk hälsa är ett mycket viktigt område för dig som spelare. Det handlar inte bara om att prestera på nästa träning eller nästa match utan handlar även om att ha ett långsiktigt och hållbart perspektiv på din idrott. Det är viktigt för att skapa förutsättningar så att du ska kunna ha motivation, må bra och utvecklas över tid. Därför är det bra att ofta reflektera över vad du behöver för att trivas med livet men också för att klara livets upp– och nergångar.

Läs mer om psykisk hälsa här.

Från Folkhälsomyndighetens hemsida:

Fyra av tio vuxna i Sverige svarar i enkätundersökning som genomförts av Folkhälsomyndigheten att de har eller har haft psykisk ohälsa. Mer än hälften av befolkningen uppger också att de brukar träffa någon som de vet har psykisk ohälsa. Det kan exempelvis gälla en familjemedlem, en släkting eller en arbetskamrat.

Kvinnor och yngre personer svarar oftare än män och äldre att de har haft psykisk ohälsa eller att de träffar någon som har det. Oavsett ålder och kön förknippar de flesta psykisk ohälsa med depression, ångest eller stress eller att överlag att må dåligt.

Statistiken baseras på en enkätundersökning som Folkhälsomyndigheten genomförde i mars 2021. Enkäten som handlade om attityder till personer med psykisk ohälsa besvarades av 10 000 personer i åldern 18–84 år. Hela resultatet av undersökningen kommer att publiceras runt årsskiftet 2021/2022.