Första träffen med Ungt nätverk

Vår engagerade ungdomskommitté, som snart har funnits i ett år, har nu startat Ungt nätverk och den första träffen med temat ”Engagera mera” som äger rum den 7 november. Anmälan är öppen till den den 31 oktober.

StFF:s ungdomskommitté bildade i november 2020 och har idag 7 medlemmar, 5 tjejer och 2 killar, i åldern 18 till 23 år. De har i workshops skapat sitt egna uppdrag baserat på förbundets strategier men också vad de som unga vill påverka i förbundets verksamhet. De har bland annat engagerat sig i det Gröna kortet och varit med på StFF:s Barn- och Ungdomskonferens i höstas. Där var de ansvariga för att inhämta åsikter och diskutera det Gröna kortet med föreningsrepresentanter på plats.

Stockholms FF:s ungdomskommitté.

Elina, ordförande i Ungdomskommittén: Varför är det viktigt att ungas röster hörs i förbundets arbete?

– Det är viktigt att ungas röster hörs i förbundets arbete då barn- och ungdomsfotbollen är riktad just till barn och unga. Då måste ungas röster få höras då det berör dom själva och deras fotboll och framtid. Om vi ska kunna ha en fungerande fotbollsrörelse nu och i framtiden så måste unga involveras, för i slutändan, vem ska sitta på kansli, i styrelser, i förbund när de som arbetar där nu går i pension. Om vi involverar unga nu säkerställer vi en fotboll i framtiden. Vidare är det en fantastisk möjlighet att engagera fler unga på andra positioner än som spelare. Vi unga kan även komma med andra perspektiv på frågor och bidra med förändringar som vänder sig till unga. Vidare behöver barn och unga även förebilder som är unga som de kan se upp till, som kan visa att man kan vara med och påverka och då blir steget att engagera sig i andra roller troligtvis inte så stor. Det är därför det är viktigt att ungas röster hörs, både i förbundets arbete, i föreningar och styrelser.

Simon, ledamot i Ungdomskommittén: Hur var det att vara med på BUK?

– Det var väldigt roligt och lärorikt att vara med! Att få diskutera Stockholmsfotbollen med anställda och förtroendevalda inom olika föreningar var fantastiskt, och det var spännande att höra vilka olika utmaningar alla föreningar har beroende på bland annat storlek och upptagningsområdet. Att ha varit där och visat upp ungdomskommittén och vårt arbete känns bra, jag tror många nu har koll på oss och vet vad vi gör!

Varför är det så viktigt att ni får vara med?

– Den främsta anledningen till att jag tycker det är viktigt att vi ungdomar får vara med och bestämma och vara delaktiga är för att det är ungdomsfotboll vi pratar om. Det är ungdomarna som vet bäst vad ungdomarna vill med sin fotboll, inte de vuxna. Personligen brinner jag också för föreningslära och jag tror att det är många unga som inte vet hur en förening är uppbyggd och att man kan vara med och påverka. Att få fler att veta det, och sedan få ungdomarna att påverka sin egen fotboll tycker jag är väldigt viktigt!

Nu har man startat ”Ungt Nätverk” för att där bjuda in föreningarnas unga ledare (15-25 år) till föreläsningar och workshops. Ungdomskommittén vill lyssna på åsikter från Stockholmsfotbollens unga ledare/domare och bjuder därför in till en första träff med temat ”Engagera mera”.  

Det bjuds på föreläsningar med elitdomaren Sofie Borck Janeheim och Claudio Pereyra, Sportchef i Hässelby SK FF. Det blir också lunch, workshop och matchen mellan AIK och Östersunds FK på Friends Arena. Eventet är utan kostnad men har ett begränsat antal platser.

När: Söndag 7 november kl.09.30 – 17.00

Var: StFF:s kansli Västra vägen 5A

Målgrupp: Unga tränare/ledare/domare i åldern 15-25 år.

Anmälan: Senast den 31 oktober  - Till anmälan

Ungdomskommitténs uppdragsbeskrivning