Ungt Ledarskap i Ingarö IF 

Under våren 2021 sökte Ingarö IF Projektstöd IF paketet ”Lokala utbildningsprogram för unga ledare”. Paketet innebär sju utbildningar som ska genomföras under ett år och erbjuds förenings unga ledare. Syftet är att i föreningen skapa ett lokalt nätverk för större trygghet och gemenskap samt visa att föreningen satsar och tror på sina unga ledare. 

StFF hoppas på det sättet hjälpa föreningen att erbjuda utbildning och få fler ungdomar att stanna kvar inom den organiserade fotbollen. Paketet erbjuder fem ”färdiga” utbildningar där föreningen kan välja minst tre och sen själva, gärna i samarbete med RF-SISU Stockholm, planera för ytterligare fyra stycken.  

Arbetet med ungdomsledarna i Ingarö IF leds av Sara Johansson Holst, Åsa Tornberg och Fredrik Landin. De har delat upp deltagarna, 14 tjejer och 6 killar, och är mentorer åt några var. Tanken är att skapa ett tryggt team där deltagarna på sikt ska lära känna, stötta och hjälpa varandra.

Intresset är stort från föreningens unga medlemmar. De vill göra allt från att spela, vara domare och bli tränare. Som förening är det kul att så många vill vara med, samtidigt som man måste värna om deltagarna för att de ska hålla i längden.

I våras genomfördes första utbildningen Fotbollens Spela, Lek och Leda små lirare med Urban Helsing från StFF. Tanken var att inför sommarfotbollsskolan skapa trygghet kring ledarskapet och ge ungdomarna en inblick i fotbollens ledstjärnor. I höst har föreningen genomfört Teambuilding och förra onsdagen Hållbart Ledarskap, båda med Jenny Hedlund som föreläsare.

Vi var på plats för att få en inblick i föreningens projekt och träffade bland andra mentorerna och ett helt gäng unga ledare. 

Fredrik Landin, Jenny Hedlund, Åsa Tornberg och Sara Johansson Holst.

Åsa, vem är du och hur gick tankarna inför projektstarten? 

– Jag har varit ledare i Ingarö IF i 8 år och när jag slutade som ledare i början av 2021 blev jag kontaktad av föreningen som undrade om jag ville arbeta med våra ungdomsledare när jag inte hade något eget ledaruppdrag. Det kunde jag inte tacka nej till! Vi hade en ungdomsledare i vår ledargrupp när jag var ledare, så jag har verkligen sett fördelarna med engagerade och utbildade ungdomsledare! 

Fredrik, du är anställd på kansliet, vad var det som gjorde att ni sökte paketet i Projektstöd IF? 

– Vi har under ett par år hanterat våra ungdomsledare på olika sätt. Nu när detta koncept lanserades kände vi att det passade oss väldigt bra. Vi har en framtida vision i föreningen där vi vill vara självförsörjande på ledare i framtiden till våra ungdomslag och seniorlag.   

Sara vad är din roll i föreningen och hur upplever du starten på projektet? 

Min roll i föreningen är att jag är en av tre mentorer för ungdomsledarna. Jag är även tränare för min dotters fotbollslag Flickor 2014. Jag upplever att detta projekt är välbehövligt och nytänkande. Vi lägger en tidig värdegrund utifrån föreningens perspektiv. Med detta arbete sätter vi ord på vad ledarskapet betyder, det är också utvecklande och nytänkande för oss alla ledare som är med i detta. 

Lykke Karlsson Winlöf, en av deltagarna i utbildningen säger så här om hur utbildningen varit så här långt: 

– Jag tycker att utbildningen har varit både rolig och intressant. Det har varit en bra blandning av fokus på hållbart ledarskap, lära känna varandra bättre och känna sig bekväm. Alla tillfällen har varit lärorika och jag har gått därifrån med många bra tankar och nya idéer. Jag är säker på att dessa utbildningar kommer att hjälpa mig att bli en så bra ledare som möjligt. 

Jenny, du pratade ikväll om vikten av att gemenskap, att få känna sig kompetent och få vara med och påverka. Varför är det så viktigt? 

Jag tror att faktorer för att skapa motivation och engagemang hos varje individ handlar om att vi ledare jobbar tillsammans med spelarna för att skapa en trygg och inkluderande miljö. Att vi skapar utrymme för spelarna att vara delaktiga, få tycka till och få varje individ att känna att den bidrar med sina styrkor. Via dessa faktorer bidrar vi till att skapa en lustfylld miljö och då är det både roligare och mer motiverande att gå till träningen. 

Hur tyckte du att det var ikväll? 

– Vilken kväll, två timmars föreläsning i hållbart ledarskap med unga ledare. Tänkt att få vara med när lampor tänds. När det glöder till i ögon. När man ser att saker landar. På riktigt. Blev tagen av vad de tog med sig efter bara två timmar. Det är en förmån som jag är tacksam att få uppleva! Jag vill tacka alla ledare som inser vikten av att arbeta med individ och grupp. Och prioriterar träning för knoppen! Ni har fattat grejen och jag är tacksam att få bidra, avslutar Jenny.

Vi från StFF kan bara hålla med och önskar stort LYCKA TILL med det fortsatta projektet!

Foto: Kicki Bellander