Ansök till StFF:s Tränarakademi!

Som en ny fortbildningsinsats arrangerar StFF projektet ”Tränarakademin”. Tränarakademin erbjuder ett begränsat antal ambitiösa tränare möjlighet att ta ytterligare kliv i sin utveckling tillsammans med likasinnade. Gruppen träffas regelbundet under 2022 och behandlar olika delar av tränarskapet.

Innehåll

Under kontinuerliga fysiska träffar berör Tränarakademin olika tränarskapsteman där utveckling är i fokus. Träffarna leds primärt av StFF:s tränarutvecklare Douglas Jakobsen men gästföreläsare kommer att förekomma. Tränarna utför även uppgifter i sin hemmiljö, koordinerat med Tränarakademins innehåll. Tränarakademin har som målsättning att vara en kompetenshöjande fortbildning där deltagarna omsätter kunskap till ännu bättre träningar i Stockholmsfotbollen både under året och på lång sikt.

Nominering – föreningar nominerar sina tränare

Som förening kan man nominera en till flera av sina tränare som kandidater till Tränarakademin. Deadline för nominering är onsdag 27 oktober kl. 13:00.

För att nominera en tränare:
Skicka tränarens uppgifter, nuvarande uppdrag och en kort motivering till Douglas Jakobsen. Om du är tränare, ta kontakt med din förening.

Tränarakademin riktar sig mot tränare med hög ambitionsnivå, med tyngdpunkt i (men inte begränsat till) åldrarna 20—25 år. Individen ska vara mån om sin egen utveckling som tränare och bedöms ha kommit långt i sitt tränarskap på kort tid. Gruppen kommer att bestå av upp till 20 tränare.

Antagning

Efter nomineringsprocessen kommer StFF att ta personlig kontakt med kandidaterna. Antagning sker i december och projektet bedrivs under ett kalenderår med kontinuerliga fysiska träffar och utbyten mellan deltagare.

Kostnad

Tränarakademin har en deltagaravgift på 2 500 kr.

Frågor?

Fler frågor kring Tränarakademin eller andra fortbildningsinsatser? Kontakta gärna StFF:s tränarutvecklare Douglas Jakobsen!