Att tänka på när lag bjuder in till provträningar

De flesta serierna i distriktet är färdigspelade och många lag planerar inför nästa säsong. En av de viktigaste byggstenarna är vilken spelartrupp man har att tillgå. Det florerar en hel del inbjudningar i sociala medier om provträningar, men det finns en del saker som både förening/lag och den som funderar på att byta klubb ska tänka på.

Bakgrund

Det är inte ovanligt att spelare i olika åldrar vill provträna för en annan klubb av olika anledningar. Det kan vara känsligt och svårt att veta hur man ska agera vid dessa tillfällen. Det är inte heller ovanligt att det uppstår en viss irritation mellan klubbar, lag och ledare vid dessa tillfällen. Därför har StFF tagit fram rekommendationer kring detta.

Syfte

Att vägleda spelare, föräldrar, ledare och klubbar i provträningsprocessen. Att minska irritation mellan klubbar och ledare kring denna process.

Riktlinjer

 • Vi rekommenderar att barn/spelare INTE byter klubb under pågående speltermin.
  Spelterminer: Perioder omfattande 1 mars – 30 juni, 1 juli – 31 oktober samt 1 november – 28 februari.
 • Alla provträningar/klubbyte ska ske utifrån spelarens egen önskan.
 • Vid provträning/klubbyte ska den första kontakten tas av spelaren eller spelarens målsman på eget initiativ. All annan kontakt anses vara ett värvningsförsök.
 • Kontakt inför provträning/klubbyte ska följa följande ordning
  1. Spelaren/målsman kontaktar nuvarande förening.
  2. Spelaren/målsman kontaktar den "blivande" föreningen.
  3. "Blivande" förening kontaktar den nuvarande föreningen.
  4. Provträning genomförs
 • Riktad information till spelare eller grupper av spelare i andra föreningar anses vara ett värvningsförsök.
 • Öppna träningar bör ske under icke-säsong.

Övrigt

I tävlingsbestämmelserna, 1 kap – Allmänna bestämmelser 1§, finns en värvningspolicy (se nedan) för spelare upp till 14-års ålder. Om provträning sker enligt ovanstående riktlinjer kommer det inte anses vara en värvning. Det finns fler scenarion som inte heller skulle anses vara en värvning, men det tydligaste är att hålla sig till riktlinjerna ovan. Men dessa riktlinjer är bra att följa oavsett ålder på spelare.

Värvningspolicyn i tävlingsbestämmelserna

Ge ungdomar möjlighet att göra en målmedveten fotbollssatsning under socialt trygga former. Spelare ska under trygga sociala former få utveckla sina fotbollskunskaper. Därför bör barn- och ungdomars idrottande i möjligaste mån ske i närmiljön i sin moderförening. Fokus för föreningen är att utveckla sina egna spelare, inte att värva spelare från andra föreningar i unga år.

En värvning innebär att en företrädare för en förening aktivt tar förstahandskontakt med en spelare/spelarens vårdnadshavare i annan förening. Det vill säga påtryckningar från en företrädare för en förening i syfte att få en spelare att byta förening. Det är inte acceptabelt att genom sociala medier, ta direktkontakt med spelare för att få dem att byta förening eller på annat sätt påvisa att laget är intresserade av en specifik spelare i en specifik klubb. Ett allmänt inlägg om att man söker spelare är däremot mer lämpligt. Detta är att bryta mot värvningspolicyn och föreningscertifikatet.

Vid anmälan av värvning gör Tävlingskommittén en utredning av ärendet. Utpekad förening bereds tillfälle att lämna sin version av händelsen. Därefter gör Tävlingskommittén en bedömning av situationen. Detta gäller spelare fram till 31:a oktober det år spelaren fyller 14. Underlåtenhet att rätta sig efter gällande tävlingsregler eller av vederbörande organ fattade beslut kan medföra en straffavgift om högst 25 000 kr. 

Läs mer om överångar på svenskfotboll.se