Motionsfritt repskap – inget förmöte

Även i år blir det ett representantskapsmöte utan motioner gällande vår tävlingsverksamhet. I och med det kommer det inte att arrangeras något förmöte.

På repskapsmötet kommer det bland annat att informeras om motion som finns till Svenska FF:s repskapsmöte, gå igenom utredningar,  fastställa seriesammansättningen för seniorlag och tävlingsbestämmelser för 2022.

Repskapet äger rum den 16 november (nytt datum kommer nom kort), tid och plats meddelas i kallelsen som skickas en månad före mötet.

För mer information kontakta Björn Eriksson och/eller sidan om Representationsskapsmötet.