Massor av möjligheter med Min Fotboll!

Seriespelet är inne på sluttampen och föreningarnas planering inför nästa säsong pågår. Vid föreningsbesök har vi tagit del av hur en förening kan informera sina ledare om appen Min Fotboll, bl a på åldersgruppsträffar. Fördelarna med appen är flera, i kommunikationsfunktionen kan föreningen och lag på ett enkelt sätt kommunicera rätt innehåll till rätt personer. Det finns också intäktsmöjligheter genom livesändning av matcher, införskaffning av digitala lagsponsorer och digitala marknadsföringsytor att sälja.

Så här är planerar t ex förening XX att sprida information om Min Fotboll:

  • Den XX kör föreningen XX åldersgruppsträffar, ca 1h möte med alla föreningens lag i grupper av lag som är ungefär lika gamla. Där informerar de inför kommande säsong om hur man ska sköta administration, laget.se etc. 1-2 slides om Min Fotboll läggs in i presentationen och XX uttrycker att man vill att lagen ska nyttja Min Fotboll och dess funktioner för streaming, livescore och nyttja de funktioner för sponsorintäkter som finns.
  • Föreningen XX jobbar under hösten/vintern med att se till att lagen i Min Fotboll får rätt namn (som laget använder på sina laghemsidor) och med att bjuda in alla lagmedlemmar i lagen via laget.se-importen på Min Fotboll-webben.

  • Ju fler personer som använder Min Fotboll tidigt i processen, ju större möjlighet finns det för föreningen att sälja de kommersiella delarna med bra räckvidd till partners.
  • När 2022 års spelprogram offentliggörs skickar föreningen XX ut ett Min Fotboll-inlägg med pushnotiser till alla ledare om att de ska gå in och koppla in 2022 års serier till sina lag i Min Fotboll. 

Läs mer om: