Kallelse – Repskapet flyttas fram till 1 december

Med anledning av coronapandemin kommer flera serier och kval att bli färdigspelade efter det ordinarie repskapsdatumet, det medför att vi behöver flytta fram Representantskapsmötet till den 1 december.

Tidigare har vi kommunicerat att Representantskapet skulle äga rum den 16 november, men för att förslaget på seriesammansättning ska kunna tas fram behöver mötet flyttas fram.

Ändringen av datum kommer medföra ett brott mot våra stadgarna med en dag. Då inga motioner finns att ta beslut om och att tävlingsverksamheten behöver ta slut för att ett relevanta handlingar ska kunna tas fram, anser vi att stadgebrottet, på grund av pandemin, är berättigat.

Härmed kallar Stockholms FF er förening  till Representantskapsmötet den 1 december

Plats: Stockholms FF kansli – Västra vägen 5A
Starttid: 18:30

Det går även bra att följa Repskapet via Teams, men då endast som åskådare utan röst- och yttranderätt.

Anmäl en ledamot per förening till Representantskapet senast den 23 november 2021. Anmälan skickas till Helena Rydh.

Dagordning och möteshandlingar kommer att distribueras till anmälda deltagare via e-brev och vi vill därför att ni meddelar aktuell mejladress i samband med anmälan.

Dagordning och möteshandlingar kommer även att finnas tillgängliga här senast måndag 22 november.

Vid eventuella frågor kontakta: