Nya fortbildningar för tränare

Douglas Jakobsen och Kenneth Öberg på sport- och utvecklingsavdelningen har slagit sina kloka huvuden ihop och tagit fram hela åtta fortbildningsinsatser som sjösätts inom kort.

Det är en hel del spännande fortbildningar som Stockholms tränarkår får ta del av i slutet av innevarande år och under 2022, både digitalt och fysisk på plats. Inom kort kommer ett kalendarium för alla kurser, men redan nu kan vi avslöja vilka fortbildningsinsatserna är!

Start 2021

UTBILDNINGSVECKOR 2021 (RF-SISU / StFF)

Digitala utbildningar i samarbete med RF-SISU Stockholm under v.45 och v.46. 

FRUKOSTSEMINARIUM

Regelbundna fysiska träffar där ett specifikt tema diskuteras i samband med morgonkaffet. Anmälan sker tillfälle för tillfälle. Premiären planeras till v.47 och sedan månadsvis under 2022.

Start 2022

TRÄNARAKADEMIN

Som en ny fortbildningsinsats arrangerar StFF projektet ”Tränarakademin”. Tränarakademin erbjuder ett begränsat antal ambitiösa tränare möjlighet att ta ytterligare kliv i sin utveckling tillsammans med likasinnade. Gruppen träffas regelbundet under 2022 och behandlar olika delar av tränarskapet. MER INFO KOMMER IMORGON TISDAG!

SPELFORMSUTBILDNINGAR

Spelformsutbildningar arrangeras digitalt, med StFF som avsändare. Möjligheter finns även för föreningar att arrangera i hemmiljön.

ALLIANSENS FORTBILDNINGSSERIE

I samarbete med Alliansen (AIK, HIF, DIF och BP) arrangerar StFF en löpande fortbildningsserie där föreningarna som ligger längst fram i distriktet presenterar sin verksamhet och utbildningsfilosofi i teori och praktik där tränarskap står i fokus.

DIGITALA FORTBILDNINGAR

StFF arrangerar lättillgängliga digitala fortbildningar inom ett brett spektrum av teman kopplat till tränarskap.

TEORI- OCH PRAKTIKFORTBILDNINGAR

StFF arrangerar fysiska fortbildningsinsatser inom ett brett spektrum av teman kopplat till tränarskap, med såväl teoretiska som praktiska inslag.

FÖRENINGSFORTBILDNINGAR

Möjligheter finns för föreningar att genomföra fortbildningar i hemmiljön, teoretiskt eller praktiskt. Föreningen kontaktar StFF med önskemål om utbildningsinriktning. 

Om du är väldigt nyfiken går det att höra av sig till: