Rapport från Ungt Nätverks första träff – Engagera mera

Hur ska distriktets ungdomar mer kunna involveras i Stockholmsfotbollen? Det är en av frågorna som den nya ungdomskommittén har till uppgift att ta reda på. Vid den första nätverksträffen föreläste elitdomaren Sofie Borck Janeheim och sportchefen Claudio Pereyra, men även framtiden för de unga i vår verksamhet diskuterades.

Äntligen kom då den första träffen i Ungt Nätverk. På plats den 7 november var ordföranden för ungdomskommittén Elina Erenrot och ledamöterna Angeline Borgenengh och Tova Källström. 

Nu var lokalen fixad, förberedelserna klara och förväntningarna höga! Deltagarna började anlända och det var bara att köra igång! 

Vad hade då deltagarna för förväntningar på dagen? Att det skulle bli roligt, spännande och kul, var det som stack ut. Men också att få lära sig nya saker, lära av andra och få ett kunskapsutbyte. Några nämnde också AHA-upplevelser, prata kring hållbarhet inom idrott och de unga domarna på plats önskade också att dömningen ska utvecklas.  

Tova berättar att det under dagen var två föreläsningar. Den första var med elitdomaren Sofie Borck Janeheim. Hon berättade sin historia om hur hon gick från att inte ens veta var fotboll var, till att lägga ner nästan all tid på att bli elitdomare, det är något hon fortsatt är än idag. Föreläsningen var mycket inspirerande och handlade om hur man kan tänka när man är nära att ge upp. Att istället tänka om och verkligen ge allt för att nå toppen.  

Andra föreläsningen var med sportchefen Claudio Pereyra från Hässelby SK FF. Han berättade hur hans historia verkligen påverkat var han är idag. Från att spela i elitlag med toppspelare till att behöva lämna dessa lag och sedan nå dit han är idag. Det föreläsningen handlade om var mental tuffhet och hur man ska tänka i nästan alla situationer, inte bara när det gäller fotboll. Claudio gav även tips på hur man kan stärka sin självkänsla och självförtroende på olika sätt. Till exempel att med medveten närvaro ta vara på nuet i alla stunder istället för att fastna i det som hänt och det som kommer hända.  

Sammanfattningsvis var båda föreläsningarna mycket inspirerande på olika sätt. Det var mycket att ta in, men även mycket man började tänka på efter om hur man faktiskt beter sig i olika sammanhang.  

Efter lunch var det dags för en Workshop där deltagarna delades in i två grupper för att diskutera olika frågor och på det sättet ge ungdomskommittén tips på hur de kan arbeta vidare.  

Elina vad fick ni för medskick av deltagarna? 

– Vi ställde en hel del frågor och fick många svar som vi nu ska titta vidare på. Tanken är ju också att förmedla dessa till hela StFF:s organisation för att på det sättet kunna få vara med och påverka förbundet. 

– När det gällde innehållet i framtida träffar i Ungt Nätverk handlade det bland annat om jämställdhet, hur vi unga kan påverka men också ett samtal kring hur vi kan skapa ett bättre klimat på matcher. Annat som kändes viktigt var att samtala kring hur vi kan få fler att stanna längre inom fotbollen och hur man som ledare kan coacha på bästa sätt. Men också att lyfta detta med domarna, deras situation och få fler domare att stanna kvar. 

– Vi ställde frågan om vad som skulle behövas för att de som var på plats skulle stanna kvar längre inom fotbollen och om det fanns något som förbundet eller deras egna föreningar skulle kunna göra? Svar som vi fick var att föreningarna skulle kunna sänka kostnaderna för att delta och många slutar för att de inte vet var de ska ta vägen då man inte platsar i seniorlag. Tips till förbundet var att skapa ligor för unga att spela i (t.ex. U21). Att föreningarna skulle kunna skapa lag för de som inte får plats i ordinarie verksamhet när de blir äldre. Fler tankar var att det skulle ställas högre krav på utbildning av tränare och att det skulle vara obligatoriskt för alla tränare att gå domarutbildning. Efter dagens föreläsning tyckte man också att föreningar skulle jobba mer med mental träning och förbundet erbjuda föreläsningar i ämnet. 

Tova, när det gällde matchmiljö ställde ni frågan om de visste vad kriterierna för grönt kort var. Vad fick ni för svar? 

– Ja, det tyckte att det var för lite info om grönt kort och kriterierna och att många ledare/tränare tar det oseriöst. De tyckte att det var viktigt att lyfta Fair play och sportslighet kring matchen på ett positivt sätt. På själva kortet men också via StFF:s hemsida. Kanske att spelarna själva ska dela ut kortet eller utse en i tränar/ledarstaben som får detta som uppgift inför varje match. De tyckte att det var viktigt att tydliggöra varför spelare ska få kortet och verkligen motivera och stärka det goda beteendena. De tyckte också att det skulle införas i seniormatcher.  

Angeline berättar att de avslutningsvis ställde frågan vad deltagarna tog med sig från föreläsningarna och ämnen till kommande träffar. 

– De tyckte att det var kul att höra om Sofies vilja och motivation och att vara konsekvent. Att resan inte varit rak och vikten av att fokusera på nuet. Men också att föreläsningen var rolig och att de tyckte att det var kul att höra om hennes erfarenheter av att döma Elitettan. De lärde sig mycket! 

Då det gällde Claudios föreläsning tog de med sig vikten av att arbeta med det mentala och De fick till exempel tips om appar att använda men också SOAS-metoden*. Att det mentala måste tränas precis som fysiken och tekniken. De upplevde också att detta var applicerbart på allt i livet och skulle försöka testa att slappna av och träna på att andas.  

– De tyckte att det skulle vara kul att som denna gång kombinera en träff med föreläsning, workshop och match men också göra studiebesök och match/träningsobservationer. De var också intresserade av allt med fotbollen, men där fick de specificera sig och det visade sig att de ville veta mer om sportchefsrollen och vad en distriktsförbundskapten, spelarutbildare och tränarutbildare gör. Hur är tänket? Vad krävs? Hur blir man det?  

Tova vad tog de med sig från dagen? 

– Ja lite av varje, men ”Vattenglaset” från Sofies föreläsning och Assa och dissa från Claudios. Detta med mental hälsa och på vilka sätt man kan arbeta med detta var något som de flesta tog med sig. 

OK tjejer, första träffen är genomförd och ni ser så nöjda ut. Hur ska ni nu nå ännu fler i målgruppen unga ledare 15-25 år?  

– Vi ställde den fråga till de som var på plats och de tyckte att vi skulle skapa ett ”eget” Instagramkonto som både beskrev Ungdomskommitténs arbete och träffarna med Ungt Nätverk. Även att vi skulle skapa en Facebookgrupp för just Ungt Nätverk. De tyckte också att detta kunde komplettera den information som StFF idag förmedlar via sina sociala medier. Det viktiga var dock att finnas på plattformar där unga finns idag. 

Det var oerhört spännande att lyssna på Elina, Angeline och Tova om vad den första träffen, som avlutades med herrallsvenskamatchen AIK-Östersund, innehöll samt att höra deltagarnas åsikter och reaktioner. Nu ser vi fram mot nästa träff och önskar er ett stort LYCKA TILL med Ungt Nätverk! 

Vill du komma i kontakt med Ungdomskommittén och Ungt Nätverk? 
Hör av dig till: Kicki Bellander på kicki.bellander@stff.se eller 08-444 75 57 
Ordförande Elina Erenrot på elina.erenrot@telia.com

SOAS-metoden

  • Stanna upp! Sitt eller stå still. Ta kontakt med andningsankaret (eller ta tre djupa andetag)
  • Observera vad som pågår i dig – spänningar i kroppen, känslor, stresstankar om vad som sker NU och vad som eventuellt kan ske sedan – tills du
  • Acceptera situationen som den är. För verkligheten är som den är! Välj sedan om du ska Svara – på något ändamålsenligt sätt eller om du ska släppa taget.
  • Släpp taget och låta det som är bara vara en stund om det är möjligt. 

 Foto: Elina Erenrot och Angeline Borgenengh