Handlingarna till Representantskapet är publicerade

Nu finns alla handlingar till repskapet den 1 december upplagda på hemsidan. Om er förening inte är anmäld ännu är det hög tid att göra det. Senast den 23 november ska anmälan vara Helena Rydh tillhanda.

Starttid: 1 december kl. 18:30
Plats:
Stockholms FF kansli – Västra vägen 5A

Det går även bra att följa Repskapet via Teams, men då endast som åskådare utan röst- och yttranderätt.

Anmäl en ledamot per förening till Representantskapet senast den 23 november 2021. Anmälan skickas till Helena Rydh.

Dagordning och möteshandlingar kommer att distribueras till anmälda deltagare via e-brev och vi vill därför att ni meddelar aktuell mejladress i samband med anmälan.

Möteshandlingarna finns tillgängliga här under rubriken Representantskap.

Läs mer om årets repskap