Ändrade avgifter – billigare för klubbarna

Till säsongen 2022 ändrar vi lite i avgifterna vi tar ut i samband med seriespel. Syftet med förändringarna är att förenkla och göra det mer rättvist. Sammanfattningsvis blir det billigare för våra föreningar. StFF kommer ta in mindre pengar i avgifter från klubbarna i samband med seriespelet.

Administrationsavgiften tas bort

Vi har sen många år tillbaka fakturerat en engångsfaktura i mars månad till alla föreningar i seriespel gällande en administrationsavgift. Den stryks nu helt. Förutom att det förenklar flödet när vi minskar med en faktura så får vi också ett mer rättvist system. En förening med 1 lag har betalat 1 200:- i avgift. En förening med 25 lag har betalat 1 500:-. En förening med över 200 lag har betalat 1 800:-. Om man räknar ut avgift per lag eller per spelare så har det slagit snett.  

Ingen Garantiavgift i S:t Eriks-Cupen

Under många år har vi haft ett system där vi tagit in en form av förskottsbetalning som har förbrukats i samband med att lag drar sig ur seriespel. Förra året backade vi ur det systemet gällande våra seniorserier. Nu gör vi samma sak i S:t Eriks-Cupen. I praktiken har garantiavgiften varit en extra utdragningsavgift som fakturerats klubben.

När vi nu backar ur det här systemet kommer de klubbar som har innestående garantiavgifter hos oss få dem utbetalade. Den utbetalningen kommer ske första kvartalet 2022. Hur många garantiavgifter en klubb har innestående beror på hur många lag från klubben som dragit sig ur seriespelet under 2021 och hur många lag klubben hade anmält.

Om en förening hade 10 lag anmälda och dragit ur 2 lag har klubben 8 innestående garantiavgifter. En garantiavgift har legat på 1 750:-, således kommer klubben få en utbetalning på 14.000:- i detta exempelfall. Föreningar som har dragit ur 10 lag eller fler under 2021 har inga innestående garantiavgifter alls och får således ingen utbetalning.

Däremot, och det gäller för alla klubbar, kommer vi inte fakturera några garantiavgifter säsongen 2022 och framåt om inget nytt beslut tas.

Förutom att vi även har minskat fakturaflödet med ytterligare en faktura har detta system varit svårt att sätta sig in i och många klubbar har redovisat på fel sätt i sin egen bokföring. StFF har fått mängder av frågor varje år från klubbar som frågar och som har ifrågasatt detta system. Att vi nu backar ur detta system förenklar och gör det billigare för våra föreningar.

Anmälningsavgiften höjs för vissa årskullar i S:t Eriks-Cupen

För lagen i åldern 10-15 år höjs avgiften något, mellan 100-200:- per anmält lag.

8–9 årslagen och lagen som är 16 år och äldre har en oförändrad avgift.

Anmälningsavgiften till S:t Eriks-Cupen har inte höjts sen säsongen 2016. Nu behöver vi göra en mindre justering, dels för att göra det mer rättvist mellan årskullar, men även för att delvis bekosta ovanstående borttagna avgifter.

Höjd avgift för utdragna lag

Då vi tar bort garantiavgiften som fallit ut med 1 750:- per utdraget lag kompenserar vi det med att höja utdragningsavgiften för lag som drar sig ur under säsong med 1 000:-.

Denna rockad mellan garantiavgift och avgiften för utdragna lag kommer förenkla mycket samt göra det billigare för våra föreningar. Det trots att vi höjer avgiften för utdragna lag.

Gällande seniorlag, lag i Stockholmsserien och lag i Veteranserien har vi inte haft någon utdragningsavgift. Det införs från och med säsongen 2022.

Övriga avgifter

Övriga avgifter för till exempel W.O och matchflyttar förblir orörda.

Här hittar du en sammanställning av alla avgifter

Vid eventuella frågor, kontakta: