"Brotjejernas fotboll" – ett Ellevio 50/50-fondenprojekt

En novemberdag träffade Ellevios Thomas Kult och StFF Bro IK:s klubbchef Nils Tener och Råbyskolans skolsocionom och projektledare för ”Skola för mig”, Emelie Sundelin.  Anledningen till besöket var att ta del av föreningens projekt "Brotjejernas fotboll" som har fått stöd av Ellevio 50/50-fonden.

På parkeringen är det fullt med bilar och inne i fotbollshallen är det full aktivitet med ett gäng pensionärer som spelar boule. En äldre gentleman välkomnar oss och undrar om vi är på väg att spela boule och visar vägen med hela handen.  

Men nej, idag ska vi prata om hur föreningen och skolan startat ett samarbete tillsammans med kommunens fritidsledare och ”fältare”. Ett samarbete kring hur de kan få fler tjejer i området att delta i organiserade fritidsaktiviteter och få fler att börja spela fotboll i Bro IK. 

I Bro finns flera segregerade områden där det tydligt syns att flickor är mindre aktiva på fritiden i jämförelse med pojkar i samma ålder. Många flickor är intresserade och tycker om att spela fotboll men tröskeln till att söka sig till fotbollsklubben är för stor.  

Det handlar bland annat om att det i området är många unga, flickor och pojkar, som rör sig ute på eftermiddagar/kvällar och helger utan vuxnas närvaro. Detta skapar stora risker för barnen att hamna i destruktiva sammanhang och detta vill man bryta genom att erbjuda en positivt omgivning med fokus på gemenskap och samtidigt främja tjejernas lust till rörelse och utveckling. Det handlar också om att familjer inte har de ekonomiska förutsättningarna att betala medlems- och träningsavgifter eller den utrustningen som krävs. 

Emelie, berätta lite mer om vad ni tänker göra! 

Vi kommer erbjuda ett tillfälle varje vecka där tjejer i årskurs 4-6 från områdets grundskolor är välkomna att delta. Verksamheten kommer att ske i anslutning till skolan och tillsammans med fritidsverksamheten, men också med tjej/damsektionen i föreningen.  

– Sen är alla ledare kvinnor som redan finns i respektive verksamhet. Bro IK har en tjej som kommer från deras utbildningsinsats ”Ungt Ledarskap”* och vi har en fritidspedagog från Råbyskolan, två fältassistenter och en fritidsledare. Vi hoppas att samarbetet med klubben ska länka tjejerna vidare in i föreningens lag.  

– Vårt fokus kommer vara att bygga upp trygga relationer mellan deltagare och vuxna. Vi kommer också att köpa in utrustning till deltagarna såsom skor, strumpor, benskydd och kläder. Alla ska kunna vara med!  

– Under träffarna kommer vi ha fotbollsträningar, värdegrundsövningar, studiebesök och bjuda in relevanta gäster så som professionella fotbollsspelare. Vi hoppas även i framtiden kunna arrangera en turnering mellan tjejgrupperna på de olika skolorna. 

Nils Tener, Emelie Sundelin och Thomas Kult.

Nils, vad innebär detta projekt för er i föreningen? 

– Den här satsningen kommer innebära att flera av deltagarna kommer att länkas in i fotbollssektionen samt att vi kommer att utveckla ett nära samarbete med alla skolor i Bro. Förhoppningen är då att de genom sin verksamhet hjälper oss att marknadsföra vår förening. När relationerna mellan Bro IK och de olika skolorna är etablerad kommer detta bli en naturlig del i vårt gemensamma arbete med barn i utsatta områden.  

– Det ger också våra unga ledare i ”Ungt Ledarskap” en möjlighet att vara länken mellan skolan och föreningen då de lär känna tjejerna i skolan och det då blir lättare för deltagarna att ta steget till föreningen. 

– På sikt tror vi att detta överlag kommer att underlätta för tjejer att börja spela fotboll hos oss då fotbollen intruduceras i skolan och de tillsammans lär känna varandra, idrotten och föreningen. 

Vad tror ni andra föreningar kan lära sig av att ni får genomföra det här projektet?  

– Vi hoppas kunna inspirera fler föreningar att samverka tätare med närliggande skolor både på och utanför fotbollsplanen. Vi kan fungera som stöd för föreningar som bedriver verksamhet i liknande områden och vill ta samma initiativ. Vi tror att vi kan skapa en modell som kan bidra till att minska utanförskapet i utsatta områden och genom fotbollen bidra till möten mellan barn som annars inte skulle ske. 

Vi önskar Bro IK och Råbyskolan lycka till med sitt projekt och hälsar dem välkomna till årets Frukostmöte den 2-3 december. Där kommer Nils och Emelie att presentera projektet för anställd personal i distriktets fotbollsföreningar.

Foto: Kicki Bellander