Uppdaterad verksamhetslista fr o m 1 juni

Fr o m 1 juni gäller nya rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och SvFF har uppdaterat sina riktlinjer. Kortfattat innebär dessa att barn- och ungdomslag samt seniorlag får bedriva träningsverksamhet samt genomföra matcher i mindre omfattning. Barn och unga födda 2002 eller senare får delta vid mindre läger och cuper. Nya publikbegränsningar träder i kraft vilket innebär att maximalt 100 personer får vistas samtidigt kring en 11 mot 11-plan, exkluderat spelare, ledare samt funktionärer.

Vårt fokus är att bidra till att minska smittspridningen av coronaviruset, och samtidigt på ett ansvarsfullt sätt genomföra den fotbollsaktivitet som är möjlig under rådande omständigheter. Därav är det viktigt att ansvariga noga läser igenom Svenska Fotbollförbundets riktlinjer där detaljerad information finns.

TÄVLING OCH TRÄNING

Matcher och träningsmatcher – barn- och ungdomslag samt seniorlag
Träningsverksamhet får bedrivas samt matcher får genomföras i mindre omfattning. Med ”i mindre omfattning” avses antingen ett färre antal deltagare, eller ett färre antal matcher eller tävlingar. Det möjliggör även för enstaka träningsmatcher eller mer dubbleringar av spelare. Men tänk på att vi fortfarande befinner oss i en pandemi.

Vid planering och genomförande av träningsmatcher ska berörda föreningar beakta den begränsning som finns om att matcher endast får genomföras i mindre omfattning. Även i övrigt ska riktlinjerna för tävlingsmatcher följas.

Victoria Cup och Stockholm Cup
Bägge cupernas gruppspel startar den 1 juni.

Cuper och läger – barn och unga födda 2002 eller senare
Läger och cuper får genomföras (både inom- och utomhus) i mindre skala, men det är fortsatt viktigt att minska risken för smittspridning. De bör därför genomföras med mindre grupper som inte blandas. Det är också viktigt att ha rutiner för att hantera eventuell smittspridning och för hur deltagare ska kunna ta sig hem om någon deltagare får sjukdomssymtom. Det finns dock inga begränsningar när det gäller längden på läger eller cuper, och det är möjligt att åka till en annan region och delta med andra barn och unga än de från samma klass eller lag.

Serier i SvFF:s regi
Många Stockholmslag deltar i seriespel som arrangeras av Svenska Fotbollförbundet. Beslut och information kring dessa serier och tävlingar kommuniceras av SvFF.

Träningar – alla spelare
Träningar får genomföras och rotationsträning är tillåtet. Ta ansvar och se till att genomförandet sker på ett så smittsäkert sätt som möjligt. Se SvFF:s riktlinjer! Observera att respektive kommun kan tillämpa egna regler.

Publikbegränsningar
Respektive förening och lag är ansvariga för att maximalt 100 personer befinner sig kring en 11 mot 11-plan exkluderat spelare, ledare och funktionärer. Tänk på att det kan pågå fler än en match samtidigt på en 11 mot 11-plan. 100 personer sammanlagt är det som gäller.

DISTRIKTSLAG OCH ÖPPEN VERKSAMHET

All distriktslagsverksamhet återupptas fr o m den 1 juni.

UTBILDNING

Tränarutbildningar
Föreningsdrivna och centrala utbildningar kan genomföras förutsatt att lokaler och antal deltagare anpassas på ett smittsäkert sätt.

Övriga utbildningar
Information om varje enskilt kurstillfälle kommuniceras till berörda deltagare och föreningar.

BESLUT

Nya beslut kommuniceras i samband med att Folkhälsomyndigheten uppdaterar sina rekommendationer och när SvFF därefter uppdaterar sina riktlinjer. StFF har sällan information i förväg, därför kan nya beslut meddelas med kort varsel.

I Folkhälsomyndighetens föreskrift anges att de allmänna råden gäller t.o.m. den 30 juni 2021, men myndigheten kommer att löpande utvärdera situationen och besluta om ändring så snart det är motiverat.