Varför "Bättre matchmiljö"?

Vi ser fram emot en säsongsstart för fotbollen i vår, beachfotbollen i sommar och futsal i höst. Runt den utgångspunkten och förhoppningen, har vi utifrån de strategiska målen vi förhåller oss till från Riksidrottsförbundet, via Svenska FF och vår egen femårsplan 2018 – 2022, valt att under 2021 fokusera på ”Bättre matchmiljö”.

Matchen är ju träningens höjdpunkt, det är där vi prövas, drömmarna förverkligas och vi tävlar. Matchtillfället är då alla samlas och där engagemanget på och utanför planen kulminerar. Spelare, ledare, publik och matchfunktionärer sammanstrålar. Många är engagerade i förberedelserna.

Självklart vill alla att det skall vara en glädjens stund, men tyvärr ser vi ibland att engagemanget övergår till oegentligheter, hårda ord, bråk och andra tråkigheter som istället motverkar fortsatt idrottande.

Efter förra säsongen fick våra domare i S:t Eriks-Cupen svara på en enkät om hur de upplevde matchmiljön under säsongen som präglades av corona-pandemin. Svaren visade bland annat att våra rättskipare upplevde året som lite lugnare runt planerna. En undersökning gjord av Malmö universitet visar att barnen tyckte likadant. Ju äldre barnen blir desto hårdare blir klimatet på planen, men även utanför och då framför allt i sociala medier. I podden Svensk Fotboll diskuteras ökningen av ”Trashtalk” inom vår sport.

Det negativa vill vi ska upphöra! Vi vill uppmuntra, ge stöd och underblåsa det goda, glädjen och det positiva kring matchen samt att det blir just ett tillfälle för utbildning, utveckling och inspiration.

Därför har vi under 2021 valt att tydligt fokusera prioriterat på ”Bättre matchmiljö”. Under året får ni ta del av en mängd aktiviteter som vi tror skapar en bättre matchmiljö. Vi ska arbeta både i nuet och proaktivt, både med ungdomarna och seniorerna. Det är viktigt att vi alla hjälps åt. ”Tillsammans för en tryggare matchmiljö”!

Likt tidigare arbetar vi även intensivt med de andra sex målen i vår strategiska plan.

Styrelsen

Foto: Stockholms FF