SvFF:s Investeringsfond Anläggning 2022 har öppnat

Funderar föreningen på hur ni ska ha råd med att bygga om anläggningen eller kanske bygga en hall? Den 1 mars öppnade Svenska FF:s Investeringsfond Anläggning 2022.

Den nya fonden ersätter Hat-trick IV, men har i princip samma syfte, att ge bidrag till anläggningar.

Stöd kan sökas av föreningar, föreningsägda bolag och kommuner för följande anläggningsområden:

 • Ny och/eller ombyggnad av arena eller idrottsplats för fotboll
 • Fotbollshallar
 • Futsalhallar
 • Nybyggnation av beachsoccerplaner

Läs mer om SvFF:s Anläggningsfonder:

Svenska Fotbollförbundets (SvFF:s) anläggningskommitté beslöt vid sitt sammanträde i februari att ha följande regelverk och ansökningsförfarande för Anläggningsfonden.

Anläggningsfonden för år 2024 kommer enbart att stödja föreningsägda/drivna konstgräsanläggningar i investeringar för att säkerställa anläggningen miljömässigt. För år 2024 gäller att anläggningsprojekt högst kan uppgå till 150 000 kronor per projekt.

Det kan ske genom att planen:

 • förses med slutna dräneringar
 • investeras i asfaltsyta som upplägg vid snöskottning
 • investeras i en låg sarg runt konstgräsplanen
 • investeras i granulatfällor och filter för rening
 • investeras i miljöstationer för att borsta av gummi från kläder och skor eller
 • andra miljöåtgärder på eller runt en konstgräsplan enligt Naturvårdsverkets vägledning av konstgräsplaner

Med ansökan ska biläggas:

 • presentation av projektet
 • ritningar
 • eventuellt förfrågningsunderlag
 • kostnadsberäkning
 • finansieringsplan
 • driftkalkyl samt
 • uppgift om planen kommer att nyttjas för både dam-/flick- och herr-/pojklag

SvFF:s anläggningskommitté kommer att vara beredningsorgan för ansökningar om bidrag.

Beslut om bidrag kommer ske vid fyra tillfällen under år 2024. Dessa fyra beslutstillfällen är 8 februari, 23 maj, 26 september och 14 november.

Ansökan ska ställas till:
Svenska Fotbollförbundet
Att: Niklas Callenmark
Box 1216
171 23 Solna
Alternativt via e-post

I flera år har Svenska Fotbollförbundet haft stöd till anläggningar via Anläggningsfonden, Energi-initiativet och Investeringsfond Anläggning. Möjlighet att ansöka om bidrag för Investeringsfond Anläggning för år 2025 finns från och med den 1 mars 2024.

Stöd kan sökas av föreningar, föreningsägda bolag och kommuner för följande anläggningsområden:

 • Ny och/eller ombyggnad av arena eller idrottsplats för fotboll
 • Fotbollshallar
 • Futsalhallar
 • Nybyggnation av beachsoccerplaner

Projekten får inte ha påbörjats innan ansökan har skickats in.

Med ansökan ska biläggas:

 • Presentation av projektet
 • Ritningar
 • Förfrågningsunderlag
 • Kostnadsberäkning
 • Finansieringsplan
 • Driftkalkyl
 • samt om arenan/hallen kommer att nyttjas för både dam/flick samt herr/pojklag.

Ansökan kan mejlas till niklas.callenmark@svenskfotboll.se

Sista dag för ansökan till fonden är 15 december 2024. Beslut om bidrag kommer att kunna ges under våren 2025.

 

SvFF har tagit fram ett hallkoncept tillsammans med sina partners för att visa att det går att bygga en futsalhall på ett prisvärt sett.

Konceptet skisserar hur man för cirka 10 miljoner kronor (inkl moms) kan uppföra en futsalhall. Kostnaden är beräknad på en driftfärdig hall med måtten 25 x 45 meter och sju meters takhöjd. Se konceptet genom att ladda ned pdf-filen nedan.

Koncept för futsalhall

Läs mer om anläggningsstöd och kontakter