Förslag på kandidater till valberedningen

En viktig punkt på föredragningslistan vid årsmötet är: Val av ordförande och fyra övriga ledamöter till valberedningen. Ordföranden och två ledamöter har avsagt sig omval, vilket gör att det är tre platser som behöver fyllas.

Ledamöterna Annika Vikander och Johanna Gustavsson står på omval till Stockholms FF:s valberedning, men ordförande Ola Danhard samt ledamöterna Karolina Jelassi Sundqvist och Jimmy Jansson har valt att avstå som kandidater till kommande period, vilket medför att deras platser behöver tillsättas.

Det är föreningarna som på årsmötet lägger fram förslag på personer som ska ingå i valberedning. Det är därför viktigt att föreningarna innan mötet tar fram förslag på personer som mötet kan ta ställning till och sedan välja. 

Enligt stadgarna ska valberedningen bestå av kvinnor och män. Det underrepresenterade könet ska vara representerat med minst en tredjedel.

Vår uppmaning är att våra medlemsföreningar tar kontakt med varandra och tar fram förslag på kandidater för att skapa en jämlik valberedning som speglar Stockholmsfotbollens olika aspekter och inriktningar.

Här hittar du alla handlingar till årsmötet