Ellevio satsar på tjejfotbollen!

Stockholms Fotbollförbund och Ellevio AB förlänger sitt samarbete kring 50/50-fonden, vars syfte är att stärka tjejfotbollen i distriktet och att öka antalet fotbollsspelande tjejer oavsett ekonomisk och social bakgrund.

Victoria Grip, sponsringsansvarig på Ellevio, berättar mer:

- Vi ser fram emot att fortsätta vårt samarbete och vara en del av resan till en mer jämställd fotboll och en framtid med fler tjejdomare och kvinnliga ledare. Vi delar många av fotbollens utmaningar och hoppas att vi genom Ellevios 50/50-fond kan bidra till att stärka fotbollsföreningarnas tjejverksamhet och att vi tillsammans kan lyfta förebilder och jämställdhetsfrågor på nya sätt.

Fonden stöder projekt som syftar till att få fler tjejer att fortsätta spela fotboll, att öka antalet fotbollsspelande tjejer från resurssvaga områden samt även projekt som handlar om att rekrytera och behålla fler tjejdomare och kvinnliga ledare.

Det ska i ansökningarna finnas en långsiktighet och tydlig koppling till hur projektet ska få fler tjejer att börja och fortsätta spela fotboll eller att utbilda sig till domare och/eller ledare. Ansökan ska även innehålla en tydlig handlingsplan, vilka aktiviteter som är tänkta att genomföras samt en ekonomisk planering. Vår önskan är också att föreningen i sitt arbete involverar målgruppen för att lyssna på önskemål, skapa delaktighet och engagemang.

50/50-fonden är öppen för alla fotbollsföreningar och projekt som bedrivs inom Stockholms FF:s geografiska verksamhetsområde.