Bollstanäs SK – Samhörighet för livet – från tjejspelare till kvinnlig ledare

I augusti 2020 satt vi på Bollstanäs IP och pratade med projektansvarige Kristian Lövgren och tyckte att det bästa vore att dela upp projektet på tre år. En fantastisk ansökan med många olika delar där vi lite försiktigt undrade hur han skulle ro i land allt det som han/föreningen önskade. Tipset var att dela upp ansökan på tre år. Vi fick en något bantad ansökan tillbaka till Ellevio 50/50-fonden och kunde med glädje godkänna densamma. 

Ett syfte med projektet är att motivera flickor att börja eller fortsätta spela fotboll eller på något annat sätt vara aktiva inom föreningen. Ett annat var att involvera flera kvinnor som ledare. Projektet delades upp i mindre delar och bygger på en långsiktig strategi där föreningen har satt som mål att sträva efter att ha en jämn könsfördelning (50/50) inom styrelse, bland ledare/tränare, spelare, inom kommittéer, andra beslutande och rådgivande organ.  

I förra veckan var vi återigen på besök på ”Bipen”. Då träffade Kristian och två engagerade tjejer, Katharina Sjöblom och Sara Sörling. Vi ville höra hur det gått med projektet och hur man nu vill jobba vidare. Vi bjöds in till en ”Walk and talk” runt Bollstanäs IP med olika stationer där varje del i projektet hade en station.  

Sara och Kattis berättar om det Kvinnliga Nätverk man startat upp i klubben och vars syfte har varit att behålla och rekrytera fler kvinnor och flickor inom föreningen samt stärka deras möjlighet att vilja utvecklas som ledare och framförallt till tränare.  

– Vi har under mötena diskuterat aktuella frågor och utmaningar som vi känner funnits i klubben. Det har handlat om allt mellan miljön i klubbstugan, hur kvinnliga ledare utmanas, vilka föreläsningar som önskas samt hur man kan bygga en mer neutral könsfördelning i tidig ålder inom fotbollen. Det senare har till exempel lett till att vi i föreningen skapat gemensamma mixlag i alla åldrar i S:t Eriks-Cupen från 2013- upp till 2010-kullen, berättar Kattis.

När det gäller mixlagen är intresset stort från spelare i föreningen och vi kan inte undgå att märka engagemanget hos Kattis som vädjar till oss på StFF att även införa mixserier i yngre åldrar.  

Kristian fortsätter och berättar om en annan del i projektet ”Unga kvinnliga ledare”   

– Vi har som avsikt att fånga upp de tjejer som kan tänka sig att bli ledare i årskullen -04/05. Dessa kan gå in som assisterande tränare i de yngre årskullarna. Under hösten har jag haft utvecklingssamtal med samtliga spelare i F04/05 och försöka ta reda på spelarnas välmående som individ och vilka av spelarna som kan se sig själva leda yngre grupper under kommande år. Samtalen har gett oss en bättre förståelse för spelarna samt också en insyn i hur många som är intresserade av att bli ledare.  

Efter samtalen har en utbildningsplan skapats för de spelare som var intresserade av att fortsätta utvecklas som ledare och tränare. En del av spelarna har provat på att kliva ner i yngre lag som assisterande tränare då utbildningar inte kunnat genomföras på grund av pandemin. I utbildningsplanen för ungdomarna ligger både en intern plan som följer BSK-modellen samt en extern plan bestående av ”Fotbollens spela, lek och lär”, föreläsningar inom pedagogik samt en C-utbildning.  

En tredje del i projektet är Nyreket för barn födda 2015 och som pågår perioden november till mars. Under nyreket har samtliga ledare för åldersklassen, både tjejer och killar fått en intern utbildning av utbildningsansvarig för att kunna hantera både spelare och föräldrar.  

Kristian berättar att det också genomförts föräldrautbildningar för att bland annat informera om vikten av att ha en tränar/ledarstab som tar tillvara olika typer av kompetenser (det vill säga, bör bestå av både kvinnor och män) Detta för att kunna möta alla barn på bästa sätt och få fler att stanna längre i klubben. Under utbildningar har föreningen satt ett krav att minst x antal tränare ska vara kvinnor. 

Kattis och Sara berättar: 

– Vi har använt oss av Andrea Möllerberg och Annelie Norén från StFF för att på ett enskilt riktat tillfälle mot enbart mammor skapa inspiration för att fler kvinnor ska vilja bli ledare. Det roliga var att det blev en stor uppslutning av mammor under mötet och nu kommer vi genomföra fler riktade tillfällen för att förklara vikten av att en ledarstab ska bestå av olika kön. Vi önskar att alla mammor fick möjlighet att lyssna på denna föreläsning!

Föreningen har även arbetet med att Stärka känslan av klubbtillhörighet och under denna del berättar Kristian att: 

– Vi har startat en fadderverksamhet från dam-A där en till två spelare från damtruppen är ansvarig för ett lag på flicksidan. Detta för att skapa en närhet från de äldre lagen till de yngre. Under året kommer det att genomföras besök på träningar hos flicklagen samt ett tillfälle per år genomföra en gemensam aktivitet som är utanför fotbollen. Under året kommer också varje flicklag få vara en del av evenemanget runt matcherna i Elitettan vilket kommer att innebära att vara delaktiga vid inmarsch, dela ut matchens lirare, en mindre intervju och en gemensam fika med faddern efter match i klubbstugan. 

Avslutningsvis Kristian, Sara och Katharina upplever ni att ni lyckats med ert projekt såhär långt? 

– Vi känner att projektet har varit lyckat och där vill vi belysa att vi har lyckats med att behålla och få fler tjejer inom 11 mot 11-spelformen än vad vi någonsin haft tidigare samt att vi lyckats få en del av de som slutat med fotbollen att fortsätta som ledare i de yngre lagen. En annan viktig aspekt är att det kvinnliga nätverket hela tiden växer och där fokus ligger på att skapa en trygg och härlig kultur för att få fler kvinnliga ledare i vår verksamhet. 

Hur tänker ni gå vidare nu? 

– Vi tänker gå vidare med att fokusera på att vidareutveckla arbetsgruppen som arbetar med att lära "känna" spelarna. Detta för att föreningen ska kunna fånga upp spelare som funderar på att sluta, men även hitta de som vill bli ledare. Vi ser också det kvinnliga nätverket som en viktig del i det fortsatta arbetet med att få fler tjejer och kvinnor i föreningen. 

Vi tackar Sara, Katharina och Kristian för en fantastisk redovisning av projektet och önskar klubben lycka till med det fortsatta arbetet att utveckla tjejfotbollen i Bollstanäs SK. 

Text: Kicki Bellander

Film: Bollstanäs SK