Stockholm Cup-pokalen namngavs efter Thomas Bengtsson

Vid avtackningen av Thomas Bengtsson, under det öppna hus som hölls i och med den tidigare medarbetarens pensionering, presenterades en överraskning efter idé av Wollmars FF. Som tack för de drygt 41 åren på Stockholms FF namngavs den nya Stockholm Cup-pokalen efter den nyblivne pensionären till Thomas Bengtssons-pokal.

Dagen efter Sveriges EM-premiär mot Spanien stod tårtor och kaffe uppdukat på terrassen utanför Stockholms FF kansli. Solen sken i kapp med en sprudlade glad Thomas Bengtsson. Föreningsrepresentanter, gamla arbetskollegor, kommittémedlemmar, styrelsefolk med flera dök upp för att tacka den mångårige StFF-tjänstemannen efter alla åren på distriktets kansli.

Som en överraskning vid slutet av tillställningen höll tävlingschefen Björn Eriksson ett varmt tal. När Björn var klar lämnade han ordet till Wollmars FF:s sportchef, Viktor Lindsö, som tackade Thomas på alla föreningars vägnar för all den hjälp de har fått genom åren. Som avslutning presenterades den idé som Wollmars FF kom med till StFF, att namnge Stockholm Cup-pokalen efter Thomas Bengtsson.

Vid överlämnandet av den nya pokalen till Thomas gick det ett sus bland de närvarande och en märkbart berörd ”Bengtsson” avslutade ceremonin med att tacka alla för alla åren och den fina uppvaktningen.

Ett flertal pokaler har fått sitt namn efter kända ledare. Lennart Johansson, Jules Rimet, Clarence von Rosen med flera har namngett pokaler, men att en tjänsteman får en pokal uppkallad efter sig är nog inte lika vanligt. En sak är säker, om man lyssnar på de fina talen förstår man att Thomas Bengtsson har gjort sig förtjänt av att få det.

Stockholmsfotbollen tackar för alla åren!

Se alla talen från namngivningen av Thomas Bengtssons-pokal

(Vi beklagar att vinden och tutande bilar har gjort att ljudkvalitén är något sämre)