Projektavslut för Konyaspor – för en mer jämställd framtid

I slutet av maj besökte vi Konyaspor KIF på Alby Bollplan och träffade Bayram, Hassan och William för en redovisning av klubbens Ellevio 50/50-projekt. Under en rundvisning på anläggningen fick vi information om föreningens verksamhet och planer för framtiden. De berättar stolt att de precis fått Botkyrka kommuns Idrottsstipendium för sitt arbete med flickfotbollen.

Motiveringen löd:

Föreningen har trots rådande coronapandemi påbörjat en satsning för tjejer under 2020 i samarbete med SvFF, StFF, Botkyrka kommun och RF-SISU Stockholm där de bland annat rekryterat lokala kvinnliga ledare och utbildat dessa. Fler tjejer än någonsin är idag aktiva med tre sambalag. Även i år fortsätter föreningen att utveckla sin tjejsatsning. Bland annat inleds i maj 2021 UEFA Playmakers som är ett samarbete mellan UEFA, Disney och SvFF. Konyaspor KIF är bland de första föreningarna i Sverige med konceptet som bygger på att använda sig av exempelvis Disneyfigurer för att inspirera flickor 5–7 år att börja spela fotboll. 

Föreningen har ambitionen att skapa en hållbar verksamhet för tjejer där de långsiktigt ska förstärka föräldraengagemanget och öka tjejers delaktighet. Konyaspor KIF:s förhoppning är att deras satsning om ett par år ska kunna användas som en modell för andra områden som har utmaningar med att förstärka tjejverksamheterna.”

Då det gäller bakgrunden till själva Ellevioprojektet ”FÖR EN MER JÄMSTÄLLD FRAMTID” berättar Bayram att tjejverksamheten historisk varit en utmaning för föreningen. Det har inte funnits någon kontinuitet utan de uppstartade lagen har lagts ner efter 1–2 år. Dock har det sett bättre ut de senaste åren då man kraftsamlat kring ett projekt som kallas för ”Sambafotbollen”.

Den tidigare fotbollsspelaren Samba-Erik Johansson har utvecklat ett koncept där lagen tränar som vanligt men deltar inte i några tävlingsmatcher. Istället arrangeras interna turneringar 3–4 gånger om året med andra ”Samba-lag” i närområdet.  

För att få en kontinuitet och en hållbar tjejverksamhet startades projektet ”För en mer jämställd framtid”. Målet var att få fler aktiva tjejer både som spelare och som tränare. Träningstillfällena skulle utökas från en till två träningar i veckan och antal lag i S:t Eriks-Cupen skulle bli fler. 

För att nå ut till en större målgrupp ville man bjuda in till olika aktiviteter som skulle locka fler tjejer och bidra till en ökad gemenskap. Tillsammans med befintliga spelare/ledare planerade klubben för biokvällar, matlagning och titta på fotboll tillsammans. I och med pandemin har viss anpassning gjorts och föreningen har varit tvungen att ställa in en del planerade fritidsaktiviteter. Det som med framgång kunnat genomföras är skridskoåkning och biokvällar. 

Bayram, hur har det gått att rekrytera kvinnliga ledare och spelare? 

– Vi har prioriterat kvinnliga ledare från närområdet och helst tjejer med bakgrund i föreningen. De första månaderna av projektet gick ut på att rekrytera ledare och nå ut till så många deltagare som möjligt. Spelarna nådde vi i första hand genom våra tidigare deltagare som bjöds in till träningar och ombads att ta med sig kompisar. Trots rådande pandemi har majoriteten av fotbollsaktiviteterna för flickorna kunna genomföras. Vi har under projektåret ökat från trettio till fyrtio spelare och från tre till sex ledare. Pratar vi S:t Eriks-Cupen har vi i år anmält två lag som nu spelar matcher. Då det gäller våra kvinnliga ledare har William Shahoud, verksamhetsansvarig i Konya, stöttat ledarna och genomfört utvecklingssamtal.  

Väldigt passande dyker Rozin och Karin upp som tränar föreningens yngsta tjejer och vi passar på att fråga hur de tycker att det gått under det gångna året. 

Under utomhussäsongen brukade det delta ungefär 10–15 flickor men antalet minskade då vi började att träna inomhus. Utmaningarna för oss har varit att flickorna inte kan ta sig till träningarna vintertid på grund av mörkret. När deras föräldrar inte följt med så har de stannat hemma. Vi följer upp det och försöker hålla kontakten. Det är så kul att träna tjejerna och vi har tillsammans även provat på olika idrotter som att åka skidor och skridskor och ordnat fika och tjejmys. 

William, du har ju haft utvecklingsamtal med alla ledare och vad tycker övriga ledare om det gångna året? 

– Vi har Shokoufa och Fereshta som tränar våra tjejer 11–13 år och där är det cirka 15 deltagare och tjejerna märker att antalet stiger nu när corona-läget blir bättre. De har haft en del sociala aktiviteter förutom fotbollen och även åkt skidor, skridskor, kollat på film men även haft en gemensam säsongsavslutning och kick-off. De har tillsammans med spelarna bestämt att ha en social aktivitet nu i juni och vill då testa på andra aktiviteter såsom kampsport, spela match mot föräldrar och ha filmkväll. Lagkänslan i laget har förstärkts succesivt. Utmaningarna för den här gruppen är föräldraengagemanget som även här behöver förstärkas för att öka tryggheten för tjejerna och få fler att fortsätta spela. 

– Tittar vi på vårt nystartade lag med tjejer som är 14–16 år så tränas dom av Sara och Orhan. Det laget består av flickor som varit aktiva inom Konyas sambaverksamhet och som nu valt att fortsätta med föreningen. 

– Det tog ett tag att samla ihop tjejerna i början, men uppskattningsvis har det varit tolv tjejer på varje träning.  

Konyaspor har även startat upp verksamhet för de allra yngsta tjejerna 5–8 år. Det är ett samarbete mellan Disney, UEFA samt SvFF och upplägget baserar sig på storytelling med sagoberättelser inspirerade av Frost 2 och Superhjältarna 2. Här har föreningen utbildat tre unga tjejer via SvFF och RF-SISU Stockholm. Verksamheten startade i maj och engagerar idag cirka 20 tjejer. Genom denna aktivitet är föreningens förhoppning att få en naturlig övergång till Sambalagen. Det i sin tur innebär att innan året är slut kommer Konyaspor kunna erbjuda tjejverksamhet för åldrarna 5-16 år. 

Pandemin har påverkat föreningens sociala verksamheter och hoppas att de nu kan genomföra fler sociala aktiviteter för spelarna, men även för föräldrar. Intentionen är att öka deras engagemang och således få fler föräldrar närvarande på träningar och matcher för att stötta sina döttrar.  

Vi önskar Konyaspor KIF lycka till med sin fortsatta satsning på tjejerna och hoppas att utfallet från UEFA Playmakers kommer att vara en bra start för unga tjejers fotbollsspelande i Alby. 

Text och foto: Kicki Bellander