Digitala nyheter från SvFF – problem att hämta Fogisdata

Många har märkt att hemsidan inte har fungerat helt klanderfritt den senaste tiden. Svenska FF:s IT-avdelningen meddelar här vad anledningen har varit och vilka åtgärder som har vidtagits.

Vi har sedan en tid haft problem med att ibland visa tävlingsdata på våra hemsidor. Det finns flera orsaker till att vi fått dessa problem. Vi har jobbat intensivt de senaste veckorna med att arbeta bort dessa. En orsak till problemen är att många aktörer ”skrapar” våra sidor efter data. Vi hade till exempel en enskild aktör som under ett dygn gjorde över 50 000 sidläsningar för att fånga vårt data.

För att kunna få våra sidor att fungera har vi den senaste tiden aktivt blockerat denna typ av läsningar vilket gjort läget på våra sidor bättre. Det som då hänt är att flera laghemsidor som Laget.se och Sportadmin med flera inte kunnat uppdatera den matchinformation de har i sin lösning. Till saken hör att vi inte har givit dom tillåtelse till att skrapa våra sidor.

Vi har sedan några veckor tillbaka förhandlat med laghemsidorna om att finna en lösning så de på ett ordnat och ej prestandapåverkande sätt ska kunna hämta data via API:er, mot Fogis, vi gjort specifikt för deras behov. Vi hoppas på att vara överens under denna vecka och en av aktörerna har redan påbörjat integration mot vårt testsystem.