Jämt på plan – Älvsjö AIK:s Ellevio 50/50-fondenprojekt

Älvsjö AIK har liksom många andra föreningar svårt att rekrytera och behålla kvinnliga ledare. Föreningen har nu bestämt att det är dags för en förändring och sökte medel från Ellevio 50/50-fonden till projektet "Jämt på plan"

En solig dag träffade vi Älvsjö AIK:s klubbchef Charlotte Ovefelt och sportchefen Jessica Höglander för att samtala kring deras projektansökan till Ellevio 50/50-fonden.

Charlotte berättar att Älvsjö, liksom många andra föreningar, har svårt att rekrytera och behålla kvinnliga ledare vilket de vill ändra på.

– Vi har idag en sned fördelning av kvinnliga och manliga ledare där vi vill skapa bättre balans mellan könen. Vi har ökat andelen kvinnliga ledare i de yngre lagen och knatteverksamheten, men vi har som målsättning att få fler ledare högre upp i åldrarna. För vår förening är jämställdhet en prioriterad fråga i alla led. Vi är idag en helt jämställd arbetsplats med tre kvinnor och tre män som arbetar i föreningen.

Vad är mål och syfte med projektet?

– Vårt mål är att öka andelen kvinnliga ledare samt att på ett mer strukturerat sätt skapa miljöer där flickor vill vara och stanna inom fotbollen. Syftet är att skapa kvinnliga förebilder vilken bygger en möjlighetsstruktur för flickor inom fotbollen. Exempelvis att bli ledare, spela på högre nivå etcetera.

– Vi har även sett att det är att få flickor som anmäler sig till föreningens camper. Det är en stor majoritet pojkar under camperna och vi vill att det anmäler sig fler tjejer. Vi tänker skapa en campverksamhet för bara flickor med endast kvinnliga ledare.

– Vi har också som ambition att erbjuda ett program för skadade kvinnliga spelare att stanna i föreningslivet även med en skada som under en tid sätter stopp för fotbollsspelandet, berättar Charlotte.

Projektets genomförande

Till sommaren 2021 ska föreningen genomföra en camp bara för flickor med endast kvinnliga ledare. De har i dagsläget redan cirkaa 80 anmälda flickor till denna camp.

– Det roliga är att se att antalet anmälningar ökat detta år och det tror vi beror på att det just är ”bara” tjejer och kvinnliga ledare. Vi kommer dessutom genomföra en camp för flickor med intellektuell funktions-nedsättning även den med endast kvinnliga ledare sommaren 2021. Den verksamheten, för flickor med intellektuell funktionsnedsättning, kommer sedan permanentas från och med hösten 2021.

– Vi hoppas och tror att verksamhet som riktas till flickor och som drivs med kvinnliga ledare kommer resultera i att fler flickor fortsätter med fotboll samt anmäler sig till camper vilket historiskt är en verksamhet med stor majoritet pojkar, förklarar Jessica

Som ytterligare ett led i att skapa kvinnliga förebilder har Älvsjö under våren skapat en strukturerad fadderverksamhet där damlaget, som spelar i Elitettan, har fadderlag i verksamheten som de besöker ett antal gånger per år.

Programmet för skadade spelare är redan igång i liten skala, men tanken är att inom kort skapa en tydligare struktur i hanteringen vid exempelvis en korsbandsskada. Hur motiverar vi då spelare att vilja vara kvar som ledare? Vilka utbildningar kan vi erbjuda?

De två korsbandsskadade ledare vi i dag lyckats fånga upp tränar F17 respektive F16-19 idag. Vi ska formera ett strukturerat program för skadade spelare för att få dem att stanna i föreningen med ledaruppdrag.

Ellevio och StFF, tackar Charlotte och Jessica för projekt-genomgången och önskar föreningen lycka till med ”Jämt på plan” under det kommande året. Vi ser med spänning fram mot resultatet i maj 2022.

Text och foto: Kicki Bellander