Hantering vid oro för barn och ungdomar i föreningen

Svenska Fotbollförbundet har tagit fram ett flödesschema som ett hjälpmedel och stöttning för förening utifall det uppstår oro i föreningen kring ett barns eller en ungdoms trygg- och säkerhet.

Mer information samt flödesschema finns här.