Victoria Escobar ordförande för råd

Styrelsen för RF och SISU avser att sätta samman råd med ordförande från RS/FS och deltagare från SF och RF-SISU distrikt. StFF:s styrelseledamot Victoria Escobar blir ordförande för Rådet för anläggningar och idrottsmiljöer.

Råden rapporterar till RF/SISU:s generalsekreterare som i sin tur ansvarar under styrelsen.

Nedan följer en lista på av styrelsen beslutade råd 2021–2023 med ansvarig
RS/FS-ledamot. 

Råd och ansvarig i RS/FS:

Rådet för anläggningar och idrottsmiljöer - Victoria Escobar – ordförande

Internationella rådet - Tomas Eriksson - ordförande

Rådet för ekonomiska stöd till SF - Björn Eriksson – ordförande
samt Tommy Ohlström