Link

Valberedningens förslag till styrelse

Den 9 mars är det dags för Stockholms FF:s årsmöte som för första gången kommer att hållas digitalt. Valberedningen har nu inkommit med sitt förslag till styrelse och disciplinnämnd.

När man tittar närmare på förslaget kan man se att Lena Julin har avböjt om val. Elin Rennerfelt föreslås att ersätta den vice ordföranden tillika kassören i styrelsen. En närmare presentation av Elin hoppas vi kunna att presentera i slutet av februari, men redan nu kan vi avslöja att hon har spelat för Nacka Allstars DFF och att hela Sverige flaggar när hon fyller år. Födelsedagen infaller nämligen på Sveriges nationaldag.

I disciplinnämnden är det också en förändring i vardande. Den tidigare styrelseledamoten Katarina Zätterström förslås att ersätta Ekrem Güngör.

Förslaget ser ut enligt följande:

Styrelsen

Ordförande

Lars Ekholmer - Omval 2021

Ledamöter

Jonas Olsson - Omval 2021-2022
Emma Svensson - Omval 2021-2022
Elin Rennerfelt - Nyval 2021-2022

Ledamöter, valda på årsmötet mars 2020

Victoria Escobar - Vald 2020-2021
Kjell Irestam - Vald 2020-2021
Marko Rönnholmen - Vald 2020-2021

Revisorer

Stefan Norell - Omval 2021
Mikael Hoffsten - Omval 2021

Revisorer, suppleanter

Josefine Fors - Omval 2021
William Stannervik - Omval 2021

Disciplinnämnden

Ordförande

Lars Rahm - Vald 2020-2021

Ledamöter

Ingemar Ederström - Omval 2021-2022
Anna Nerlich - Omval 2021-2022
Roland Nester - Omval 2021-2022
Anders Rydmark - Omval 2021-2022
Katarina Zätterström - Fyllnadsval 2021

Ledamöter, valda på årsmötet mars 2020

Esra Kisa - Vald 2020-2021
Jane Lundgren Ericsson - Vald 2020-2021
Jan-Henrik Troedsson - Vald 2020-2021

Läs mer om StFF:s organisation