Riktlinjer och verksamhetslista med anledning av covid-19 (5 feb)

Från och med den 6 februari öppnar Folkhälsomyndigheten (FHM) upp för att även äldre ungdomar som är födda 2002 eller senare kan delta i organiserade idrotts- och fritidsaktiviteter, både inomhus och utomhus, men att spela enstaka matcher gäller endast personer födda 2005 eller senare. Personer födda 2001 och tidigare ska träna utomhus och fortsatt undvika att träna i större grupper. All träning ska ske enligt FHM:s rekommendationer. Observera att varje enskild kommun bedömer hur verksamhet kan bedrivas i deras anläggningar på ett smittsäkert sätt. Detta kan innebära att maxantal i en inomhushall kan vara olika även om storleken på hallen är snarlik.

 

Här finns Svenska Fotbollförbundets riktlinjer att läsa.

TÄVLING OCH TRÄNING

Victoria Cup och Stockholm Cup
Båda cuperna ställs in. De lag som kvarstår i cuperna har kostnadsfritt deltagande i cuperna som startar oktober 2021. Mer info hittar du här.

Junior-DM P/F 2002 och senare
Båda cuperna ställs in. Anmälningsavgifterna krediteras inom kort. Nya cuper startas februari 2022. Mer info hittar du här.

Junior-DM Final – Flickor födda 2001 och senare
Finalen i Junior-DM för flickor säsongen 2020 spelas under 2021. Separat kontakt tas med finallagen.

OBS!
Spelare födda år 2001 får delta i finalen då den tillhör 2020 års-tävling.

Föreningsdrivna cuper

Med liggande restriktioner kan inga cuper genomföras. För cuper framåt i tiden kan sanktion sökas. StFF kan godkänna och ge sanktion under förutsättning att restriktionerna förändras. StFF kommer någon vecka innan planerad cup dra tillbaks sanktionen om restriktionerna fortfarande inte tillåter spel.

Träningsmatcher – spelare födda 2004 och tidigare
INGA träningsmatcher ska spelas, oavsett anledning. Se FHM:s rekommendationer, rubriken, Föreningar för idrott, kultur och fritid, punkt 3.

Träningsmatcher – spelare födda 2005 och senare
Träningsmatcher är tillåtna. Ta ansvar och se till att genomförandet sker på ett så smittsäkert sätt som möjligt. Publik är inte tillåten. Se FHM:s rekommendationer.

Serier i SvFF:s regi
Många Stockholmslag deltar i seriespel som arrangeras av Svenska Fotbollförbundet. Beslut och information kring dessa serier och tävlingar kommuniceras av SvFF.

Träningar utomhus – alla spelare
Träningar får genomföras. Personer födda 2001 och tidigare ska fortsatt träna utomhus och undvika att träna i större grupper. Ta ansvar och se till att genomförandet sker på ett så smittsäkert sätt som möjligt. Se FHM:s rekommendationer. Observera att respektive kommun kan tillämpa egna regler.

Träningar inomhus
Träningar inomhus får genomföras av spelare födda 2002 och senare.

Provträningar
Provträningar får genomföras. Ta ansvar och se till att genomförandet sker på ett så smittsäkert sätt som möjligt. Se FHM:s rekommendationer.

DISTRIKTSLAG OCH ÖPPEN VERKSAMHET

StFF startar upp distriktslags- och målvaktssamlingar samt den öppna verksamheten från och med den 1 februari.

SvFF har tagit beslut om att ställa in Distriktsungdomsturneringen för spelare födda 2004. Eventuellt arrangeras någon form av matcher/cup senare under året för denna årskull.

UTBILDNING

Tränarutbildningar
Från och med februari månad öppnar vi upp för föreningsdrivna utbildningar förutsatt att lokaler och antal deltagare anpassas på ett smittsäkert sätt. De centrala utbildningarna är tillsvidare fortfarande inställda på obestämd tid.

Under januari-februari kommer vi att erbjuda spelformsutbildningar digitalt.

Domarutbildningar
2021 års domarutbildningar genomförs med start den 28 januari. Samtliga kurser genomförs digitalt. Detta gäller grundkurser, fortsättningskurser, AD-kurser, kurser i StFF:s lokaler och föreningsdrivna kurser. Undantag är grundkurser 11 mot 11-fotboll, dessa kurser är framskjutna tillsvidare.

Övriga utbildningar
Övrigt kursutbud från StFF kommer att påverkas. En del kurser ställs in och andra hålls digitalt. Information om varje enskilt kurstillfälle kommuniceras till berörda deltagare och föreningar. .

BESLUT

Nya beslut kommuniceras i samband med att Folkhälsomyndigheten uppdaterar sina rekommendationer. StFF har sällan information i förväg, därför kan nya beslut meddelas med kort varsel.

I Folkhälsomyndighetens föreskrift anges att de allmänna råden gäller t.o.m. den 30 juni 2021, men myndigheten kommer att löpande utvärdera situationen och besluta om ändring så snart det är motiverat.