Prioriterade strategier – jämställdhet

"Så många som möjligt, så länge som möjligt i en så bra verksamhet som möjligt"- så lyder Stockholmsfotbollens vision. För att förverkliga detta behövs mål på vägen och likt 2019, har en av de prioriterade strategierna under 2020 varit jämställdhet.

Fotboll är för alla, kön ska inte påverka en persons möjlighet att ta del av fotbollen. StFF har aktivt arbetat med jämställdhet under 2020, med Annelie Norén som projektledare.

Vad har varit skillnaden i arbetet med jämställdhet i år jämfört med 2019?
– Jag skulle säga att den stora skillnaden är att jag har fått fler procent i min tjänst att faktiskt jobba med frågor om jämställdhet. Inte enbart i projektarbeten utan även i daglig form. Detta har till stor del berott på hur vår distriktschef Andrea Möllerberg tillsammans med styrelsen är tydliga med vad de vill få ut av jämställdhetsarbetet. Detta har gjort att arbetstiden har varit mycket mer fokuserad på det under 2020 än 2019.

Med den ökade tid som har gått till denna strategi, vad har varit möjligt som inte var det innan?
– Vi har startat nätverk där vi har kontaktat tjejer som precis har genomfört tränarutbildningar. Det viktiga är att vi kan följa upp och bygga vidare. I år har arbetet prioriterats och inte varit något som har kommit när andra uppgifter har varit klara. Det har också lett till att nätverken har fungerat mycket bra och utkristalliserats till något positivt.

Dessutom har det initierats en jämställdhetsgrupp där Annelie är projektledare och övriga medlemmar är hennes kollegor från olika avdelningar. Syftet med gruppen har varit att möjliggöra för fler aktiviteter och arbeta utifrån den målbild som finns kopplad till jämställdhet. Nu finns jämställdhet som en naturlig punkt i allt StFF företar sig. Frågan har integrerats i allt arbete och behandlas inte som en enskild extern fråga.

Vad har det funnits för tydliga mål som ni arbetat efter?
– Ett av de mål som sattes upp för 2020 var ju som jag nämnde tidigare dessa nätverk som vi har kommit igång med. Ett viktigt mål har varit att genomföra utbildningen B-ungdom för enbart kvinnor, vilket vi har hunnit påbörja genom att hålla den första delen och vi hoppas kunna återuppta utbildningen under våren, förklarar Annelie Norén.

Responsen för dessa utbildningar har varit positiv, de kvinnor som har genomfört dem har beskrivit att de känt sig hörda, de har fått ta plats och det har funnits möjlighet för reflektion under utbildningstillfällena – något som tidigare inte funnits. För StFF är detta bara början. Idealet är att få med fler kvinnor vid varje utbildningstillfälle, målet är att minska klyftan mellan antalet medverkande av respektive kön, men inte minska antal män utan att öka totalen. Det är inte på något sätt ett orimligt mål, utan ett måste för att skapa dynamik i lagens ledarstaber. Både kvinnor och män är viktiga i barns- och ungdomars fotbollsmiljöer.

En annan aktivitet som StFF har initierat är "Mammor i knatteskolan". Initiativets syfte är att få kontakt med föreningarnas mammor när barnens knatteskolor sätts igång och erbjuda de nya kvinnliga tränarna ett skräddarsytt paket för att hjälpa dem i inledningen av deras tränarbanor. I paketet ingår basutbildningen "Tränarutbildning C", Leda små lirare och Spelformsutbildning för 3 mot 3. Dessutom bildar föreningarna kvinnliga nätverk lokalt och förhoppningsvis inspirerar ledarna varandra och att föreningarna därmed behåller dem.

Värtan IK:s satsning på kvinnliga tränare är en succé, ett projekt som StFF medverkar i.
– En viktig aspekt i detta är att klubben själv måste vilja arbeta med frågan och det gäller inte bara när vi pratar jämställdhet. Vi kan inte tvinga en klubb att arbeta med en fråga utan viljan måste komma från dem. När den väl gör det, ser vi till att vara där med resurser i den mån vi kan. Värtans mål har varit att behålla de kvinnliga tränarna i föreningen och det har fungerat till en början, men allt eftersom faller de kvinnliga tränarna bort och det blir en majoritet av manliga tränare, där de få kvinnorna allt som oftast tar lagledarrollen. Det som då blir problematiskt är att vi inte får den spännvidd vi vill ha, våra barn behöver bägge könen som förebilder när de är små, precis som i skolan.

– Värtan hörde av sig och ville att vi skulle besöka deras informationsmöte med föräldrarna som arrangeras i samband med att det blir organiserade lag. I år valde Värtan att först informera mammorna och sedan papporna. Vi besökte mammornas möte och förklarade att även om fotbollskunnande inte är stort från start, så är det oerhört viktigt att ha kvinnliga ledare. Det kom cirka 20 mammor och lyssnade på oss. Då vi brinner för de här frågorna, lyser det nog igenom när vi informerar om det. Efter mötet har nu Värtan 50 % kvinnliga tränare i de nya lagen. Att en mindre insats från vår sida kan påverka så mycket, visar att vi är på rätt väg vilket gläder mig.

Efter det lyckade besöket hos Värtans mammor är tanken att fortsätta med besök under 2021, då det redan är flera klubbar som har hört av sig och visat intresse för projektet. Även Älvsjö AIK kom igång med projektet under hösten 2020.

Vad är du mest nöjd med av vad som har åstadkommits under årets jämställdhetsarbete?
– Det här med Värtan är ju häftigt och det är väldigt roligt att få igång våra nätverk där man ser en tydlig skillnad från träff till träff. Men det som känns allra bäst är att vi verkligen har fått möjlighet att prioritera jämställdhetsfrågan under 2020 – det har gjort stor skillnad, poängterar Annelie Norén.

Text: Rasmus Hjortling Olofsson

Läs mer om jämställdhet