Obligatoriska träffar – mötesplats för förtroendevalda

För femte året i rad har vi nu genomfört åtta obligatoriska träffar för föreningarnas förtroendevalda. Skillnaden den här gången var att det skedde digitalt. Syftet med träffarna är att StFF och RF-SISU Stockholm ska informera om viktiga saker för föreningarna att ha koll på i sitt strategiska arbete, men även att föreningarna ska få möjlighet till samtal kring gemensamma utmaningar/samarbeten i zonen. Innan träffen har föreningar fått önska vad som ska lyftas och samtalas om.

Startskottet gick måndagen den 25 januari, då träffade vi föreningarna i Stockholm Syd A, Haninge/Nynäshamn och Huddinge. De fick lyssna på distriktschef Andrea Möllerberg och utvecklingschef Kenneth Öberg samt RF-SISU:s fotbollskonsulent Catharina Conrad. Under två veckor har sedan representanter från StFF och RF-SISU Stockholm träffat 215 förtroendevalda i 130 barn- och ungdomsföreningar i Stockholm.

Träffarna är mötesplatser för föreningar med närhet till varandra i så kallade zoner. Sista träffen, ett uppsamlingsheat, genomfördes måndag den 22 februari med 20 deltagare som inte haft möjlighet att delta på tidigare träffar. I övrigt har StFF representerats av tävlingschef Björn Eriksson, ordförande föreningsutvecklingskommittén Mattias Lindström, Annelie Norén och Kicki Bellander, personal på StFF. Från RF-SISU Stockholm har även fotbollskonsulenterna Matte Lundholm, Micke Norberg och Thomas Björkman deltagit.

130 föreningar har nu fått ta del av organisationernas arbete med Bättre matchmiljö och Tryggare Idrottsmiljö samt vilken hjälp som finns att få. Senaste nytt om Projektstöd IF och de nya paket som från och med 2021 finns att söka. Men också information om Lira Blågult (Fotbollsskola), förslag från StFF på att lyfta tävlingsfrågor gällande barn och ungdom från Representantskapsmötet samt möjligheten att haka på det centrala avtal som förbundet tecknat kring hälsoundersökningar för föreningarnas anställda personal.

Vi har ställt frågor till några av de personer som deltagit på träffarna:

Är träffarna ett bra sätt för er föreningar att träffas på?

Mycket bra sätt! I princip är det alltid bra samtal när vi träffas klubbarna mellan. Problemet är att det sker för sällan. Även bra att det sker i mindre grupper där fler kan komma till tals. Det som var bra denna gång var att det var avgränsat kring ämnen och att diskussionerna på så sätt blir tydligare. (Thomas Berg, IFK Tumba – Zon Botkyrka/Salem)

– Fysiska träffar är att rekommendera men de digitala träffarna fungerar utmärkt och är ett jättebra komplement! Precis som de fysiska träffarna så är det trevligt att få lära känna och få ansikten till namn på personer och föreningar i sin närhet. I det digitala så är fördelen också det att avståndet inte är en begräsning utan en möjlighet att få erfarenhetsutbyte med många fler. Erfarenhetsutbyte, bra exempel på hur föreningar arbetar med olika frågor är toppen. (Pernilla Gefvert, Ösmo GIF – Zon Haninge/Nynäshamn)

Det är ett enkelt sätt att få fram information från StFF och RF/SISU till samtliga föreningar med möjlighet till dialog i mötet i och med att det är mindre grupper. Det är bra diskussioner och en kamratlig anda – vilket borgar för öppen, ärlig och konstruktiv dialog. Jag gillar att det var digitalt då det sparar tid, men jag inser att man ibland behöver träffas fysiskt. Kanske man skall ha två möten per år framöver – ett digitalt när säsongen är över, med inriktning på nästa säsong och sedan ett mer konkret/praktiskt på en idrottsanläggning? Gillar att vi delade upp oss i zoner för att prata lokala frågor – det var väldigt konstruktivt. (Björn Ulfberg, IFK Stocksund – Zon Danderyd)

Ja, det gick över förväntan att träffas på det här sättet. Det som går lite förlorat är den sociala interaktionen som man normalt får under en kaffepaus på ett IRL-möte. Jag tycker att upplägg som kombinerar gruppdiskussioner med föredrag generellt sätt är bra. Man kunde kanske ha avsatt lite mer tid till gemensam diskussion i hela gruppen givet vad som kom fram i smågrupperna. (Jane Lundgren Ericsson, Bagarmossen Kärrtorp BK – Zon Stockholm Syd A)

Vad pratade ni om i er zon?

– Framför allt hur vi kan samarbeta och även lite "benchmarking” hur man sköter olika funktioner i klubbarna. Behovet av specifika ämnen att fortsätta diskutera med varandra om. Vi kommer att ha ett uppföljningsmöte själva, kallelse initierad av oss i IFK Tumba FK.(Thomas Berg, IFK Tumba – Zon Botkyrka/Salem)

– Vi pratade om gemensamma utbildningar i zonen såsom vilka utbildningar ser vi som viktiga i zonen men också vilka målgrupper vi ville vända oss till. Även mer praktiska saker såsom vem/vilka kan stå för värdskap och ta en del av administrationen? (Pernilla Gefvert, Ösmo GIF – Zon Haninge/Nynäshamn)

– Vi pratade om “utbrytarklubbar” med bara en årskull. Vi pratade om ”rekrytering och transfer av spelare” och regelverk för detta. Representanter från AIK Ungdom/Samverkan Stockholm skall tillsammans med RF/SISU komma och hjälpa oss presentera upplägg där alla klubbar lyssnar – just nu är bara IFK Stocksund med i det samarbetet. Jag tror och hoppas att detta kan bli grunden för att regelbunden dialog mellan föreningarna i kommunen – vi har många gemensamma möjligheter som kan få fördel av samarbete. (Björn Ulfberg, IFK Stocksund – Zon Danderyd)

– Vi pratade en del om det arbetsgivaransvar vi har som förening och svårigheten att hantera det när föreningen växer och är liten men ändå börjar bli stor. Kan vi få stöd från förbundet och kan vi hjälpa varandra på något sätt? Vi pratade om vikten av att jobba med rasism och matchmiljö.  Vi pratade också om hur vi kan gynnas av att samarbeta och lära känna varandra bättre. Vad hände med Söderbollen som fanns tidigare men som flera inte hört talas om? Någon behöver ta på sig att arrangera ett fortsatt ökat samarbete mellan föreningarna i zonen. Nu bygger ett fortsatt samarbete på egna initiativ och kontakter. (Jane Lundgren Ericsson, Bagarmossen Kärrtorp BK – Zon Stockholm Syd A)

Något som du kanske vill säga till andra förtroendevalda?

– Intressant ämne, problemet är ofta (inte alltid) att få gör väldigt mycket i en förening. Därför kan det vara svårt (och ha uppfattningar) om de längre mjuka frågorna i en förening. Här bör föreningarna försöka få in fler personer "som gör lite" istället för att få gör mycket. (Thomas Berg, IFK Tumba – Zon Botkyrka/Salem)

– KEEP UP THE GOOD WORK! Så många, fantastiska, engagerade människor som bidrar I vårt föreningsliv. Det gör verkligen skillnad till många därute. (Pernilla Gefver t- Ösmo GIF Zon Haninge/Nynäshamn)

– Till de som inte var med – se till att ta er tid till att lyssna nästa gång, det är informativt och hjälper föreningen att bli en del av en större helhet. Det finns mycket mer att hämta från RF/SISU och StFF än vad många vet – mötena är upplysande och berikande i det hänseendet. Till er som var med – tack för visat förtroende och bra diskussioner. (Björn Ulfberg, IFK Stocksund – Zon Danderyd)

– Vi bör öka samverkan inom fler områden mellan föreningarna. Vi har ju ett gemensamt mål: så många som möjligt så länge som möjligt. (Jane Lundgren Ericsson, Bagarmossen Kärrtorp BK – Zon Stockholm Syd A)

Vad händer nu?

Nu återstår vårt arbete med att sammanställa alla anteckningar från de samtal som zonvis diskuterats. Vi har pratat kring gemensamma utbildning i närområdet, gemensam syn på barn- och ungdomsfotbollen, samarbeten kring föreningsutveckling och jämställdhet. Anläggning har också varit ett ämne som det önskats samtala kring. Ett så pass stort intresse att vi valt ett eget spår för detta inför valet 2022.

Vi ska också titta på den utvärdering som gjorts och se hur dessa träffar kan utvecklas tills det är dags igen 2022. Här är lite axplock från utvärderingen såhär långt:

  • Att den genomfördes! Så härligt att ”träffa” alla föreningar. Bra diskussioner och intressanta ämnen att fortsätta prata om ”hemma”.
  • Att få direkt info om vad som planeras till kommande säsong och att få ansikten på ledare i andra klubbar.
  • ”Grupprummen” var bra men också informationen generellt, nyttigt för de som sitter i styrelse runt om.
  • ”Snacka fritt” hade för lite tid.
  • Att vi tyvärr inte kan träffas fysiskt.
  • Mer tid till ”snacka fritt”.
  • Sammanföra just de klubbar som har samma hjärtefråga högst på prio-listan.
  • I vår diskussion kom förslag på att man ska ha ett gemensamt forum för styrelserna i zonen. Jag tycker det är en mycket bra idé.

Bildspel från de obligatoriska träffarna 2021 .pdf